تحصن در بیروت برای تشکیل دولت نجات ملی

تحصن در بیروت برای تشکیل دولت نجات ملی

یکشنبه, 11 آوریل, 2021 - 09:45

تعدادی از گروه‌های جوانان و تشکلات اجتماعی و جنبش ۱۷ اکتبر، در اعتراض به بدتر شدن شرایط معیشتی و معطل کردن در تشکیل دولت نجات ملی در بیروت تظاهرات کردند.

معترضین علی‌رغم شرایط بد جوی در میدان ریاض الصلح در مرکز بیروت تجمع کردند، سپس به سمت میدان الشهدا حرکت کردند و در آنجا با سر دادن شعارهایی ناتوانی مقامات در یافتن راه حلی برای بحران‌های مالی و اقتصادی لبنان را محکوم کردند و خواستار تسریع در تشکیل یک دولت انتقالی شدند.

این اعتراضات که تحت عنوان «از آنجا که قانون اساسی و قانون به یک دیدگاه تبدیل شده‌اند.. من حق خشمگین شدن را دارم» راه اندازی شده بود، معترضان پرچم‌های لبنان و بنرهایی برای یادآوری افزایش قیمت کالاها و کاهش قدرت خرید شهروندان به اهتزاز درآورده اند.

آنها با سردادن شعارهایی خواستار کناره‌گیری سه رئیس (رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و رئیس پارلمان) و تشکیل دولت مستقلی شدند که برای تصویب قانون «کنترل سرمایه» با پارلمان همکاری کند.

معترضان بر ضرورت ادامه فشار در کف خیابان تأکید کردند و گفتند که طرف‌های سیاسی در تعامل با بحران‌های کشور بی‌تفاوت هستند و به جای جستجوی راه حل، اتهاماتی را به یکدیگر رد و بدل می‌کنند.


پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای