فیصل بن فرحان و ابوالغیط دربارهٔ اوضاع عربی گفت و گو کردند

فیصل بن فرحان و ابوالغیط دربارهٔ اوضاع عربی گفت و گو کردند

پنجشنبه, 15 آوریل, 2021 - 19:15
شاهزاده فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه سعودی در دیدار با احمد ابوالغیط دبیرکل اتحادیه عرب (واس)

شاهزاده فیصل بن فرحان بن عبدالله وزیر خارجه سعودی روز پنجشنبه، احمد ابوالغیط دبیرکل اتحادیه کشورهای عربی را به حضور پذیرفت.

آنها در این جلسه، علاوه بر تبادل نظر در مورد تعدادی از موضوعات مورد اهتمام مشترک، دربارهٔ وضعیت کلی جهان عرب و عرصه‌های بین‌المللی بحث و گفت و گو کردند.


پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای