ضوابط جدید رياض برای افزایش بازاریابی طرح های مسکن

ضوابط جدید رياض برای افزایش بازاریابی طرح های مسکن

این برنامه برای افزایش حضور بخش خصوصی طبق آیین نامه انعطاف پذیر اجرا می شود
شنبه, 22 مه, 2021 - 20:45
دولت سعودی ضوابط جدید برای افزایش بازاریابی طرح های مسکن در اندازه کوچک تنظیم کرده است (الشرق الاوسط)

دولت سعودی برای افزایش سطح مشارکت بخش خصوصی در حوزه آگاهی بخشی در مورد طرح های مسکن کنونی تلاش می کند. در واقع دولت سعودی می خواهد از طریق تنظیم مجموعه ای از آیین نامه ها و ضوابط و مقررات به توسعه بخش املاک کمک کند و در این راستا طرح جدیدی آغاز و مقررات و ضوابطی برای حلقه های واسط معاملات مسکن اعلام شده که بر مبنای آن «واسطه های معامله» می توانند برای بازاریابی طرح های مسکن در اندازه کوچک و متوسط فعالیت کنند.


در متن آیین نامه جدید که نسخه ای از آن به دست «الشرق الاوسط» رسیده گفته شده این ضوابط به منظور ساماندهی به شرایط قانونی «واسطه های معاملات املاک برای بازاریابی طرح های مسکن در اندازه های کوچک و متوسط» و تشویق و حمایت از این افراد برای فعالیت سازنده و موثر تنظیم شده است.


طبق این آیین نامه حلقه های واسطه معاملاتی باید برای آغاز فعالیت فرم درخواست مجوز در بخش واسطه های معاملات املاک را پر کنند اما قبل از آن یک مبلغ مالی مشخص پرداخت می کنند. این مبلغ با توجه به الگوی تنظیم شده به کمیته نظارت بر بنگاه های فروش یا اجاره «وافی» به صورت حضوری یا اینترنتی به همراه قرارداد خرید یا اجاره ملک محل بنگاه املاک و گواهی دوره آموزش واسطه گری ارسال می شود.


واسطه معاملات املاک باید دست کم ۱۵ روز پیش از انقضای مهلت مجوز آن را تمدید کند. اگر ۳۰ روز از پایان مهلت برای تمدید مجوز گذشته باشد واسطه باید از نو برای دریافت مجوز جدید اقدام کند. واسطه گران قبل از اعلام ساخت طرح مسکن در اندازه های کوچک و متوسط موظف هستند یک کپی از سند ملک ارسال کنند و نیز موافقت کتبی از مالک زمین بگیرند و اسناد رسمی و مورد نیاز و طرح های معماری و مهندسی موسسات ذیربط و گواهی موافقت با ساخت مسکن را تهیه و ارایه کنند. مساحت مد نظر برای احداث مسکن کمتر از ۱۰ هزار متر مربع باشد.


واسطه معاملات تمامی داده های مربوط به معاملاتی که انجام داده و اسناد و مدارک مربوطه را در یک اپلیکیشن ثبت و حفظ می کند و آنها را هر سه ماه یکبار در اختیار کمیته نظارت بر بنگاه های فروش یا اجاره «وافی» قرار می دهد. واسطه معاملات حق ندارد مبالغی که از مشتریان یا مستاجرین می گیرد را برای مصارف شخصی هزینه کند و باید پول را طبق شروط موجود تحویل دهد.


اگر واسطه معاملات تخلفی انجام دهد کمیته نظارت بر بنگاه فروش یا اجاره «وافی» می تواند نامه اخطار صادر کند و متخلفان را از ۶ ماه تا ۵ سال از فعالیت محروم کند.


کمیته نظارت بر بنگاه فروش یا اجاره «وافی» در راستای ایجاد ضوابط و سازمان دهی بخش املاک و حمایت از افزایش مشارکت بخش خصوصی فعالیت می کند. این ضوابط برای ساماندهی چارچوب های طرح های مسکن و اعتماد سازی و تقویت شفافیت بین طرف های ذیربط در بازار املاک و تامین منافع و حقوق همه طرف ها و همگامی با مشکلات و تحولات تازه اجرا می شوند.


پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای