الجزایر سفیر خود را از فرانسه فراخواند

الجزایر سفیر خود را از فرانسه فراخواند

یک روز پس از آنکه مکرون از گیرافتادن تبون در «یک رژیم بسیار دشوار» صحبت کرد
یکشنبه, 3 اکتبر, 2021 - 00:00
امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه (رویترز)

الجزایر دیروز شنبه اعلام کرد که سفیر خود در فرانسه را برای رایزنی فراخوانده است.

ریاست جمهوری الجزایر در بیانیه ای اعلام کرد که «این اقدام در واکنش به اظهارات نادرست رئیس جمهور فرانسه امانوئل مکرون منتشرشده در بسیاری از رسانه‌های فرانسوی صورت گرفته است و الجزایر قاطعانه هرگونه دخالت در امور داخلی خود را رد می‌کند».

این تصمیم ساعاتی پس از انتشار اظهارات مکرون در روزنامه لوموند، اتخاذ شد. مکرون در دیدار با مردان دو تابعیتی، (دارای پدرانی الجزایری) در پاریس، گفت که عبدالمجید تبون رئیس‌جمهور الجزایر «در یک رژیم بسیار سخت و دشوار گیر افتاده است».

در ادامه این نشست و در پرسش و پاسخی دربارهٔ «نفرت الجزایری‌ها از فرانسه» در پس زمینه گذشته استعماری، دختری به مکرون گفت که نسل او «نسبت به فرانسه احساس نفرت نمی‌کند»  که رئیس‌جمهور پاسخ داد که «این مشکل در عمق جامعه الجزایر بوجود نمی‌آید، اما مرتبط با سیستم نظامی-سیاسی که بر اساس این رانت بنا شده‌است».

اشاره مکرون به تاکید و سخت گیری الجزایر در موضوع ضرورت عذرخواهی فرانسه از جنایات استعماری و پرداخت غرامت به آنهاست که به گفته او، به دستاویزی برای رژیم و مقامات نظامی و غیرنظامی و نه شهروندان این کشور تبدیل شده است.

مکرون گفت: «ما می‌بینیم که رژیم الجزایر خسته است، جنبش او را خسته کرده‌است».

وی در این رابطه گفت: «من با رئیس جمهور تبون گفت‌وگوی خوبی دارم، اما می‌بینم که او در یک رژیم بسیار سخت گیر و دشوار گیر افتاده است».

این اولین بار است که یک رئیس‌جمهور فرانسه علناً مقامات الجزایر را یک رژیم نظامی توصیف می‌کند.


پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای