شورای همکاری خلیج و اتحادیه عرب تفاهم‌نامه مقابله با چالش‌های جدید را به‌روز کردند

شورای همکاری خلیج و اتحادیه عرب تفاهم‌نامه مقابله با چالش‌های جدید را به‌روز کردند

دوشنبه, 11 اکتبر, 2021 - 13:30
بخشی از مراسم امضای تفاهم نامه در قاهره (شورای همکاری خلیج)

 شورای همکاری خلیج و اتحادیه کشورهای عربی یادداشت تفاهمی را با هدف افزایش همکاری، هماهنگی و تبادل‌نظر و مشاوره بین دو سازمان منعقد کردند.

احمد ابوالغیط دبیرکل اتحادیه عرب در این باره توضیح داد که این تفاهم نامه در واقع توسعه و به روز رسانی یادداشت تفاهمی است که در سال 1992 امضا شده بود.

 وی از نقش نایف الحجرف دبیرکل شورای همکاری ، در پیشبرد ایده توسعه و به روز رسانی این یادداشت تفاهم قدردانی کرد.

از طرفی دیگر، الحجرف بر اهمیت هماهنگی و یکپارچه‌سازی مواضع بین اعضای شورا تأکید کرد، زیرا این نهاد اهرمی برای اقدام مشترک عربی و دبیرخانه اتحادیه کشورهای عربی است.

وی بر اهمیت وحدت مواضع عرب‌ها برای مقابله با چالش‌های ژئوپلیتیک، مسائل مربوط به تغییرات آب و هوایی، امنیت سایبری و هوش مصنوعی و افزایش همکاری در همه زمینه‌ها تاکید کرد.

الحجرف افزود: بازنگری تفاهم‌نامه قبلی بین دو طرف به منظور همگام‌شدن با تغییرات منطقه و آماده‌شدن برای مقابله با چالش‌های جدید است.

دبیرکل شورای همکاری خلیج در پایان از برقراری توافق بر سر سازوکار پیگیری برای عملی‌کردن موارد مورد توافق خبر داد.


پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای