شکست سخت «متحدان ایران» در انتخابات عراق

شکست سخت «متحدان ایران» در انتخابات عراق

الصدر برنده بزرگ.. پیشروی المالکی.. و حضور چشمگیر جنبش و نیروهای مدنی
سه شنبه, 12 اکتبر, 2021 - 00:15
حامیان جریان صدر دیروز پیروزی خود را در میدان التحریر بغداد جشن گرفتند.. در حاشیه تصویر مقتدی صدر در حال سخنرانی (رویترز)

نتایج شبه‌نهایی اعلام‌شده از سوی کمیساریای مستقل انتخابات در عراق، شگفتی‌های قابل توجهی در مورد دستاوردها و شکست‌های ائتلاف‌ها و احزاب رقیب در پنجمین انتخابات پارلمانی را نشان داد، مسئله‌ای که ممکن است به ایجاد تغییرات اساسی در ماهیت ائتلاف‌های آینده و بازتاب آن بر روند سیاسی به طور کلی و کار پارلمان به طور خاص کمک کند.

جریان صدر در این انتخابات در نتیجه‌ای بی‌سابقه تا بیش از 73 کرسی از کرسی‌های پارلمان را کسب کرد تا پیشتاز انتخابات باشد و اولین شگفتی‌ها را در این دوره ثبت کند.

شاید بزرگترین شگفتی مربوط به شکست فاحش ائتلاف «الفتح» باشد که شامل همه نیروها و شبه‌نظامیان هم‌پیمان و وفادار به تهران است، به‌طوری‌که ارقام اعلام‌شده نشان می‌دهد که در این رقابت در حدود 14 کرسی به دست آورده است، در حالی که در دوره قبل 47 کرسی را به خود اختصاص داده بود.

مقتدی صدر در سخنرانی تلویزیونی پس از اعلام نتایج با اشاره به جناح‌های مسلح وفادار به ایران، متعهد شد که سلاح‌های غیرقانونی در دست افراد متفرقه «حتی کسانی که مدعی مقاومت بودند» بگیرد. وی تاکید کرد که «عراق فقط متعلق به عراقی‌ها است».

از سوی دیگر، گروه‌های مدنی و غیرنظامیان وابسته به «جنبش تشرین» یا «جنبش اعتراضی اکتبر» حدود 20 کرسی را به دست آوردند و یکی از نتایج غیرمنتظره را رقم زدند. همچنین گزارش شده است که بیشترین برنده در تعداد آرا در سطح عراق متعلق به حزب «امتداد» است که از دل این جنبش بیرون آمد.

در ادامه، ائتلاف «دولت قانون» به رهبری نوری المالکی حدود 35 کرسی را به دست آورد که شگفتی‌ساز دیگر این دوره بود.

همچنین ائتلاف «تقدم» به رهبری محمد الحلبوسی رئیس سابق پارلمان، با 32 کرسی در رتبه سوم برندگان قرار گرفت.

در اقلیم کردستان نیز حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی موفق شد حدود 32 کرسی را به دست آورد و از تراز خود در انتخابات قبلی با 7 کرسی فراتر رود.

این در حالی است که جنبش کرد «تغییر» متحمل ضرر شکست شد و هیچ کرسی را در این رقابت به دست نیاورد، در این میان، جنبش نوظهور «الجیل الجدید» موفق به کسب حدود 9 کرسی شد.


پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای