تقویت تحول اقتصادی سعودی با تابعیت دادن به اتباع خارجی

تقویت تحول اقتصادی سعودی با تابعیت دادن به اتباع خارجی

کارشناسان به الشرق الاوسط: اعطای تابعیت به چهره های کارآمد خارجی یک رویکرد جهانی در راستای تولید رقابت پذیری در عملکرد و حمایت از تولید و نوآوری است
یکشنبه, 14 نوامبر, 2021 - 11:45
دولت سعودی رویکرد اعطای تابعیت به نیروهای متخصص و کارآمد را برای حمایت از چرخه توسعه و سرمایه گذاری فکر و اندیشه اجرا می کند

پادشاه سعودی برای اعطای تابعیت به برخی از چهره ها و شخصیت های برجسته و متخصص و با تجربه موافقت کرد. کارشناسان در این باره به «الشرق الاوسط» گفتند «این برنامه جهش بزرگی برای جذب شخصیت های برجسته و متخصص در حوزه های کمیاب است و با فرآیند توسعه ملی همخوانی دارد. سعودی در مرحله گذار و تحول آفرین در اقتصاد کشور است».

فرمان پادشاه سعودی برای اعطای تابعیت به شخصیت های برجسته در حوزه های ادیان و پزشکی و علوم و فرهنگ و ورزش و فناوری منجر به افزایش سرعت چرخه توسعه می شود و در راستای خدمت به کشور در حوزه های مختلف بوده و با برنامه سند چشم انداز سعودی ۲۰۳۰ همسویی دارد. در چشم انداز ۲۰۳۰ سعودی به لزوم تقویت فضای جذاب برای سرمایه گذاری در حوزه منابع انسانی کارآمد و برجسته و جذب نخبگان و نوآوران اشاره شده است.

کارشناسان بر این باورند که اگر برنامه اعطای تابعیت به چهره های برجسته در راستای تامین اهداف کنونی کشور و با ضوابط خاص دنبال شود به نفع تمامی بخش های اقتصادی و بازرگانی و سرمایه گذاری خواهد بود. سعودی تلاش دارد تا در آینده نزدیک از تمامی کشورها در کلیه حوزه ها پیشی بگیرد پس اعطای تابعیت به چهره های متخصص در اجرای اهداف دولت سهیم خواهد بود.

عبد الرحمان الجبیری کارشناس اقتصادی در گفتگو با «الشرق الاوسط» گفت «برنامه اعطای تابعیت با اهداف سند چشم انداز ۲۰۳۰ سعودی همسویی دارد چون یکی از مفاد آن ایجاد و تقویت فضای جذاب به منظور جذب و استفاده بهینه از چهره های کارآمد و برجسته و متخصص و نوآور است. جذب چهره های برجسته خارجی به معنای دستکم گرفتن نیروهای متخصص بومی نیست چون این رویکرد معمول در کشورهای پیشرفته و مترقی بوده و باعث افزایش رقابت پذیری منسجم و هماهنگ در بخش های تولیدی می شود و در تولید و بومی سازی نیروهای متخصص سهیم بوده و یک فرآیند جذب و پرورش اندیشه و مهارت های سازنده است».

الجبیری توضیح داد «سعودی عرصه تحول عظیم است و این مساله بستر مناسبی برای جذب منابع انسانی برجسته و استفاده بهینه از سرمایه گذاران و عوامل تولید ثروت ایجاد کرده است. این برنامه از طریق اعطای اقامت ویژه به این نیروهای برجسته اجرا می شود و بستر محکم و قدرتمندی از عملکرد اقتصادی کارآمد بر پایه تنوع و پایداری اجرا می کند. دولت در حال حاضر برای جذب مغزهای متفکر و چهره های برجسته تلاش می کند و این افراد باعث پربارتر شدن حوزه های اقتصادی می شوند».

الجبیری در ادامه گفت «جذب نیروهای برجسته و کارآمد با توجه به سیاست مشخص یکی از مفاد سند چشم انداز و برنامه راهبردی و توسعه جامع در کشورهای صنعتی و پیشرفته است و نیروهای متفکر و نوآور در تحول کشورها سهم عمده ای دارند. این کشورها به اهمیت استفاده از نیروهای برجسته و متفکر برای سهیم شدن در ترقی و پیشرفت علمی و فناوری و تحقیقاتی واقف هستند. تمام کشورهای پیشرفته بر سر جذب نیروهای کارآمد و برجسته و رهبری شرکت های بین المللی بزرگ رقابت می کنند».

دکتر اکرم جدوی کارشناس سیاست عمومی در گفتگو با الشرق الاوسط معتقد است «اعطای تابعیت سعودی به چهره های برجسته که قادر به مشارکت در فرآیند تحول و توسعه و پیشرفت کشور هستند محدود شده است. این به نوبه خود اقدام به جایی است چون تحول جاری در کشور مستلزم حضور نیروهای متخصص و برجسته در راستای اجرای اهداف جهانی دولت سعودی است».

دکتر جدوی افزود «کشورهای پیشرفته به نیروهای کارآمد و برجسته و اندیشمند و با تجربه در رشته های مختلف تابعیت می دهند و سعودی هم جزو همان کشورها شده است و از امکانات اقتصادی و سرمایه گذاری و موقعیت راهبردی و ثروت عظیم برخوردار بوده و کشورهای منطقه را رهبری می کند. بنابراین دادن تابعیت سعودی به اتباع خارجی منجر به تداوم پیشرفت سعودی می شود».


پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای