خادم حرمین و ولیعهد کویت مسائل دوجانبه را بررسی کردند

خادم حرمین و ولیعهد کویت مسائل دوجانبه را بررسی کردند

ملک سلمان طی تماس تلفنی از سلامت شیخ نواف اطمینان حاصل کرد
جمعه, 19 نوامبر, 2021 - 00:00
خادم حرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز (واس) - شیخ مشعل الاحمد ولیعهد کویت (خبرگزاری کویت)

خادم حرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز با شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح ولیعهد کویت تماس تلفنی دریافت کرد.

شیخ مشعل الاحمد روز (پنجشنبه)، در جریان تماس با ملک سلمان سلام شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح امیر کویت را به وی ابلاغ کرد.

خادم حرمین شریفین ضمن اطمینان از سلامتی امیر کویت، برای وی آرزوی سلامتی و تندرستی روزافزون کرد.

در این تماس، روابط نزدیک برادرانه دو کشور و دو ملت برادر و موضوعات مورد اهتمام مشترک مورد بررسی قرار گرفت.


پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای