تظاهرات گسترده در شهرهای سودان

تظاهرات گسترده در شهرهای سودان

البرهان: ما آماده گفت‌وگو با همه نیروهای سیاسی و انقلابیون هستیم
چهارشنبه, 5 ژانویه, 2022 - 00:45

در ادامه جنبش مردمی ادامه دار در سودان، روز گذشته هزاران نفر در پایتخت و دیگر شهرها اعتراض به حاکمیت ارتش، به خیابان ها آمدند. در مقابل نیروهای امنیتی به طور گسترده در اطراف مناطق مهم و مراکز حیاتی مستقر شدند و هنگامی که تظاهرکنندگان در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری در مرکز خارطوم تجمع کردند تا زمانی که از اطراف آن خارج شدند، گاز اشک آور و بمب های صوتی به سوی آنها پرتاب کردند.

دو روز پس از استعفای نخست وزیر عبدالله حمدوک، تظاهرات گسترده ای در خارطوم و سایر شهرها برگزار شد و معترضان خواستار بازگرداندن حکومت غیرنظامی و بازگشت «نظامیان به پادگان ها» شدند.

تظاهرکنندگان همچنین خواستار سرنگونی شورای حاکمیتی به ریاست سپهبد عبدالفتاح البرهان شدند.

هزاران نفر همچنین در حومه ام درمان، جایی که شدیدترین درگیری ها بین معترضان و پلیس رخ داد، و در خارطوم شمالی، برای رسیدن به پل متصل به مرکز خارطوم تجمع کردند.

نیروهای امنیتی همچنین در منطقه بری در شرق پایتخت گاز اشک آور پرتاب کردند.

 اعتراضات به پایتخت محدود نشد، بلکه فراتر از آن نیز گسترش یافت. در بندر سودان، بزرگترین شهر شرق کشور، در کنار دریای سرخ، نیروهای امنیتی نیز به سمت معترضان گاز اشک آور پرتاب کردند.

 تظاهرات همچنین در شهر مدنی، مرکز ایالت جزیره (186 کیلومتری جنوب خارطوم) برگزار شد.

البرهان نیز به نوبه خود در دیدار با برایان شوکان کاردار آمریکا در این کشور، گفت که درهای گفت و گو با همه نیروهای سیاسی و جوانان انقلابی برای توافق بر سر تکمیل ساختارهای دوره انتقالی باز است که منجر به انتخابات آزاد و شفاف می شود و یک دولت غیرنظامی منتخب را به ارمغان می آورد که خواسته های مردم سودان را برآورده کند.


پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای