امیر کویت برای یک سفر خصوصی عازم آلمان شد

امیر کویت برای یک سفر خصوصی عازم آلمان شد

جمعه, 21 ژانویه, 2022 - 00:00

شیخ نواف الاحمد الصباح امیر کویت روز گذشته در یک سفر خصوصی عازم آلمان شد.

خبرگزاری کویت گزارش داد که شیخ مشعل الاحمد ولیعهد، مرزوق الغانم رئیس پارلمان ملی، شیخ ناصر المحمد، شیخ صباح الخالد نخست‌وزیر و تعدادی دیگر از مقامات ارشد دولتی امیر کویت را در فرودگاه کویت بدرقه کردند.

 امیر کویت در اواسط نوامبر، با صدور دستوری به شیخ مشعل الاحمد ولیعهد اجازه داد تا برخی از اختیارات قانون اساسی خود را انجام دهد.

شیخ نواف الاحمد پس از مرگ برادرش، امیر فقید شیخ صباح الاحمد در ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۰، زمام حکمرانی را در کویت به دست گرفت.


پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای