سعودی و آیسسکو درباره فرصت‌های همکاری مشترک گفت‌و‌گو کردند

سعودی و آیسسکو درباره فرصت‌های همکاری مشترک گفت‌و‌گو کردند

تلاش‌های ریاض در حمایت از فرهنگ و علم را بررسی شد
سه شنبه, 25 ژانویه, 2022 - 00:00
شاهزاده فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه سعودی از سالم المالک مدیر آیسسکو در ریاض استقبال کرد (واس)

شاهزاده فیصل بن فرحان بن عبدالله وزیر امور خارجه سعودی و سالم المالک مدیرکل سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی جهان اسلام (ISESCO)، تلاش های پادشاهی عربی سعودی در حمایت از فرهنگ و علم در سطح منطقه و بین المللی به منظور دستیابی به اهداف توسعه پایدار را بررسی کردند. 

دو طرف در جریان استقبال شاهزاده فیصل بن فرحان از سالم المالک، در ریاض، در مورد فرصت های موجود برای تقویت همکاری بین سعودی و سازمان در پرتو «چشم انداز پادشاهی 2030» بحث و تبادل نظر کردند.


پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای