فیچ چشم انداز رشد اقتصادی صندوق سرمایه گذاری عمومی سعودی را ارتقا داد

فیچ چشم انداز رشد اقتصادی صندوق سرمایه گذاری عمومی سعودی را ارتقا داد

یکشنبه, 1 مه, 2022 - 00:00
  صندوق سرمایه گذاری عمومی یکی از موتورهای اقتصاد سعودی (الشرق الاوسط)

موسسه اعتبار سنجی فیچ چشم انداز رشد اقتصادی صندوق سرمایه گذاری عمومی از صندوق های مالی بزرگ دنیا را از «با ثبات» به «مثبت» ارتقا داد.

این موسسه به تازگی چشم انداز اقتصاد سعودی را هم به «مثبت» تغییر داد.

فیچ در گزارش روز جمعه (۲۹ آوریل) خود چشم انداز رشد اقتصادی صندوق سرمایه گذاری عمومی سعودی را به (A) تغییر داد و گفت اقتصاد سعودی در دوره اخیر توانایی خود را با توجه به افزایش درآمد نفتی نشان داد.

این موسسه افزود «اصلاحات بودجه سعودی با توجه به افزایش قیمت انرژی منجر به افزایش درآمد نفتی می شود و این از جمله دلایل افزایش پیش بینی درباره رشد اقتصادی سعودی است».

فیچ به تازگی چشم انداز رشد اقتصادی آرامکوی سعودی را از «با ثبات» به «مثبت» (A) اعلام کرد و ارتقای چشم انداز اقتصادی صندوق سرمایه گذاری عمومی سعودی نیز با گزارش درباره آرامکو همسو است.

۴ درصد سهام آرامکو تحت مالکیت دولت در ماه فوریه به صندوق سرمایه گذاری عمومی منتقل شد. 

شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد سعودی آن زمان گفت «انتقال سهام آرامکو به صندوق سرمایه گذاری عمومی در افزایش موقعیت پولی قدرتمند این صندوق و ارتقای رتبه اعتباری این نهاد در میان مدت سهیم است».

گزارش فیچ افزود «صندوق سرمایه گذاری عمومی سعودی قابلیت عمل به تعهدات ارزی و ریالی بلند مدت خود را دارد و این صندوق برای افزایش تنوع و توسعه بخش غیر نفتی کشور در راستای برنامه های راهبردی سند چشم انداز ۲۰۳۰ می کوشد».

دارایی های تحت مدیریت صندوق سرمایه گذاری عمومی تا پایان ۲۰۲۰ حدود ۴۷.۱ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل داد.

فیچ خاطر نشان کرد «صندوق سرمایه گذاری عمومی یک نهاد دولتی است و رتبه بندی این صندوق با رتبه بندی اقتصاد کشور ارتباط دارد چون این صندوق موتور اصلی اقتصاد سعودی است».


پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای