عمان ریاست گروه آسیا و اقیانوسیه در سازمان ملل را برعهده گرفت

عمان ریاست گروه آسیا و اقیانوسیه در سازمان ملل را برعهده گرفت

شنبه, 7 مه, 2022 - 01:00
امریت بهادر نماینده دائم نپال در سازمان ملل، ریاست گروه آسیا و اقیانوسیه را به محمد الحسان همتای عمانی خود سپرد (خبرگزاری عمان)

سلطان نشین عمان طی مراسمی در نیویورک رسماً ریاست گروه آسیا و اقیانوسیه در سازمان ملل را بر عهده گرفت.

محمد الحسان نماینده دائم سلطان نشین عمان در سازمان ملل متحد، استقبال و آمادگی سلطان نشین را برای رهبری گروه کشورهای آسیا و اقیانوسیه در سازمان ملل متحد که شامل ۵۵ کشور عضو است، ابراز کرد.

وی بر تلاش این کشور برای حفظ و دفاع از منافع کشورهای آسیایی و اقیانوسیه در این سازمان و مجامع بین‌المللی تأکید کرد.

الحسان همچنین آمادگی سلطان نشین عمان را برای رهبری گروه کشورهای آسیا و اقیانوسیه در سازمان ملل متحد که ۵۵ کشور عضو دارد، ابراز کرد.

وی بر تلاش مسقط برای حفظ و دفاع از منافع کشورهای آسیایی و اقیانوسیه در این سازمان و مجامع بین‌المللی تأکید کرد.

امریت بهادر نماینده دائم جمهوری نپال در سازمان ملل متحد نیز از پذیرفتن ریاست دوره ای گروه آسیا و اقیانوسیه در سازمان ملل توسط سلطان نشین عمان استقبال کرد.

وی تأکید کرد که اعتبار و شهرت بین‌المللی عمان، این کشور را واجد شرایط رهبری این گروه پویا و مؤثر در سازمان ملل با ابزار خرد و اقتدار کرده‌است.


پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای