پیام مکتوب خادم حرمین برای امیر کویت

پیام مکتوب خادم حرمین برای امیر کویت

پنجشنبه, 12 مه, 2022 - 00:00
خادم حرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز و شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح امیر دولت کویت (واس)

خادم حرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز در به شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح امیر کویت در خصوص روابط مستحکم برادرانه و راه‌های حمایت و ارتقای آنها پیام کتبی ارسال کرد.

این پیام توسط شاهزاده سلطان بن سعد بن خالد، سفیر سعودی در کویت، در دیدار او با وزیر امور دیوان امیری شیخ محمد عبدالله المبارک الصباح از ارائه شد.


پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای