سعودی به دنبال تسهیل ورود بدون ویزای شهروندان خود به کشورهای شینگن

سعودی به دنبال تسهیل ورود بدون ویزای شهروندان خود به کشورهای شینگن

وزارت خارجه درباره جنبه‌های فنی این موضوع با کمیسیون اروپا گفت‌وگو کرد
دوشنبه, 27 ژوئن, 2022 - 00:45
معاون وزیر امور خارجه سعودی از دیمیتری گیوتاکوس رئیس سیاست ویزا اروپا استقبال کرد (واس)

مقامات وزارت امور خارجه پادشاهی عربی سعودی در دیدار با مقامات اروپایی پرونده تسهیل ورود اتباع سعودی به کشورهای شینگن بدون ویزا و تلاش برای تحقق جنبه های فنی مرتبط با این موضوع را بررسی کردند.

این تحول در جریان دیدار ولید الخریجی معاون وزیر خارجه سعودی با دیمیتری گیوتاکوس رئیس سیاست ویزا در اداره کل مهاجرت و امور داخلی کمیسیون اروپا و تیم او در مورد گفت و گوهای فنی مطرح شد. دو طرف در این دیدار روابط سعودی و اتحادیه اروپا و راه های تقویت آن را بررسی کردند.


در همین چارچوب، هیئت های دو طرف به ریاست تمیم الدوسری معاون وزیر خارجه سعودی در امور کنسولی و دیمیتری گیوتاکوس نشستی را در ریاض برگزار و در مورد رویه های لازم برای تسهیل ورود شهروندان سعودی به کشورهای شینگن بدون اخذ روادید قبلی تبادل نظر کردند.

دو طرف بر تمایل به تعمیق همکاری و رایزنی برای تامین منافع مشترک بین سعودی و کشورهای اتحادیه اروپا تاکید کردند.


پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای