شیخ احمد النواف نخست وزیر کویت شد

شیخ احمد النواف نخست وزیر کویت شد

شیخ احمد نواف الاحمد الصباح (وزارت کشور کویت)
یکشنبه, 24 ژوئيه, 2022 - 20:30

شیخ نواف الاحمد الصباح امیر کویت روز یکشنبه با صدور حکمی شیخ احمد نواف الاحمد الصباح را به عنوان نخست وزیر جدید به جای شیخ صباح الخالد نخست وزیر دولت مستعفی منصوب کرد. 

شیخ صباح الخالد دچار اختلافات عمیقی با مخالفان در پارلمان شد که منجر به چهار مرتبه استعفای وی از زمان تشکیل اولین دولت خود در نوامبر 2019 شد.

فرمان امیری با امضای ولیعهد شیخ مشعل الاحمد الصباح صادر شد که امیر این کشور برخی از اختیارات خود را به وی واگذار کرده است.

انتظار می رود که حکومت جدید پس از تشکیل، فرمان انحلال مجلس شورای ملی را به منظور آمادگی برای انحلال مجلس در قانون اساسی و فراخوان انتخابات عمومی به امیر کشور تقدیم کند.

شانس تصدی پست نخست وزیری کویت در چند روز گذشته بین شیخ محمد صباح السالم الصباح و سپهبد بازنشسته شیخ احمد النواف فرزند امیر این کشور و مسئول کنونی وزارت کشور بود.

مرزوق الغانم رئیس مجلس ملی به شیخ احمد النواف به دلیل «اعتماد زیاد» امیر در انتصاب وی به عنوان نخست وزیر تبریک گفت.

اگرچه پارلمان تا زمان صدور فرمان رسمی انحلال برای تشکیل دولتی که این فرمان را به امیر ارائه کند، به اعمال اختیارات خود ادامه خواهد داد، شرایط قبلی تشدید و انسداد سیاسی، باعث شده انتصاب جدید مورد استقبال همه نیروهای سیاسی کشور قرار گیرد که امید می رود به تجدید سازکاروها و ماشین سیاسی در دولت و مجلس این کشور بینجامد.


پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای