خیز سعودی و اردن برای ارتقای همگرایی در زمینه‌های حیاتی

خیز سعودی و اردن برای ارتقای همگرایی در زمینه‌های حیاتی

یکشنبه, 24 ژوئيه, 2022 - 20:45
شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان وزیر انرژی سعودی در دیدار با وزرای اردنی در جده (واس)

شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان بن عبدالعزیز وزیر انرژی پادشاهی عربی سعودی روز یکشنبه، با تعدادی از وزرای اردن در مورد جنبه های همکاری دو کشور در زمینه آب، آبیاری و انرژی های تجدیدپذیر گفت و گو کرد.

شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان در دیدار با محمد النجار وزیر آب و آبیاری، صالح الخرابشه وزیر انرژی و منابع معدنی و معاویه الرادیده وزیر محیط زیست تقویت یکپارچگی و همکاری در زمینه های حیاتی را مورد بحث قرار داد.

این نشست ها و دیدارها در راستای تحقق رهنمودهای رهبری دو کشور و دستیابی به آرمان های ملت های دو کشور از طریق تبادل تجربیات و بحث در مورد بهترین فرصت ها برای همکاری مشترک صورت می گیرد.


پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای