محمد بن سلمان رئیس شورای وزیران سعودی شد

محمد بن سلمان رئیس شورای وزیران سعودی شد

فرمان سلطنتی برای تشکیل مجدد شورای وزیران.. خالد بن سلمان به عنوان وزیر دفاع منصوب شد
سه شنبه, 27 سپتامبر, 2022 - 22:00

خادم حرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز با صدور فرمانی سلطنتی شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد این کشور را به ریاست شورای وزیران پادشاهی عربی سعودی و تشکیل مجدد این شورا منصوب کرد.

در متن این فرمان آمده است، جلسات کابینه که ملک سلمان در آن شرکت خواهد کرد، به ریاست شخص پادشاه این کشور خواهد بود.


شاهزاده محمد بن سلمان در نشست شورای وزیران سعودی در کاخ السلام در جده، امروز (خبرگزاری واس)در متن فرمان پادشاهی آمده است که شاهزاده محمد بن سلمان بن عبدالعزیز ولیعهد این کشور ریاست شورای وزیران را به استثنای مفاد ماده (56) قانون اساسی حاکمیت مربوط به احکام مندرج در نظام هیئت وزیران، بر عهده خواهد داشت.

 همچنین اکثر وزرا در سمت‌های خود ابقا شدند، به استثنای وزارت دفاع که به شاهزاده خالد بن سلمان و وزارت آموزش به یوسف بن عبدالله بن محمد البنیان سپرده شد.

در دستورات سلطنتی همچنین طلال بن عبدالله بن ترکی العتیبی به عنوان دستیار وزیر دفاع با رتبه عالی منصوب شد.

طبق فرمان پادشاه سعودی ترکیب شورای وزیران به ریاست شاهزاده محمد بن سلمان به‌ شرح زیر اعلام شد:

 شاهزاده منصور بن متعب بن عبدالعزیز آل سعود، وزیر مشاور.

شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود، وزیر انرژی.

شاهزاده ترکی بن محمد بن فهد بن عبدالعزیز آل سعود، وزیر مشاور.

شاهزاده عبدالعزیز بن ترکی بن فیصل بن عبدالعزیز آل سعود، وزیر ورزش.

شاهزاده عبدالعزیز بن سعود بن نایف بن عبدالعزیز آل سعود به عنوان وزیر کشور.

شاهزاده عبدالله بن بندر بن عبدالعزیز آل سعود به عنوان وزیر گارد ملی.

شاهزاده خالد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود به عنوان وزیر دفاع.

شاهزاده فیصل بن فرحان بن عبدالله بن فیصل بن فرحان آل سعود به عنوان وزیر امور خارجه.

شاهزاده بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود، وزیر فرهنگ.

شیخ صالح بن عبدالعزیز بن محمد بن ابراهیم آل الشیخ، وزیر دولت.

عبداللطیف بن عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل الشیخ، وزیر امور اسلامی دعوت و ارشاد.

ولید بن محمد الصمعانی، وزیر دادگستری.

مطلب بن عبدالله النفیسه، وزیر مشاور.

مساعد بن محمد العيبان، وزير مشاور .

إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، وزير مشاور.

توفيق بن فوزان بن محمد الربيعه وزير حج و عمره.

عصام بن سعد بن سعيد، وزير مشاور در امور شورای وزیران.

ماجد بن عبدالله القصبی، وزیر بازرگانی و وزیر مسئول در امور اطلاع‌رسانی.

محمد بن عبدالملک آل الشيخ، وزير مشاور.

عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلی، وزير محیط زیست، آب و کشاورزی.

خالد بن عبدالرحمن العیسی، وزیر مشاور.

عادل بن احمد الجبیر، وزیر مشاور در امور خارجه.

ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل، وزير امور شهرداری، روستاها و امور اسکان.

محمد بن عبدالله بن عبدالعزیز الجدعان، وزیر دارایی.

عبدالله بن عامر السواحه، وزير ارتباطات، فن‌آوری و اطلاعات.

احمد بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحی، وزير نیروی انسانی و توسعه اجتماعی.

حمد بن محمد بن حمد آل الشيخ، وزير مشاور.

بندر بن ابراهيم بن عبدالله الخريف، وزير صنایع و معادن.

صالح بن ناصر بن العلی الجاسر، وزير ترابری و خدمات لوجستيکی.

احمد بن عقيل الخطيب، وزير گردشگری.

خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزير سرمایه‌گذاری.

فيصل بن فاضل بن محسن الابراهيم، وزير اقتصاد و برنامه‌ریزی.

فهد بن عبدالرحمن بن داحس الجلاجل، وزير بهداشت.

يوسف بن عبدالله بن محمد البنيان، وزير آموزش.

پس از صدور این فرمان، شاهزاده خالد بن سلمان وزیر دفاع و یوسف البنیان وزیر آموزش به عنوان وزرای جدید، در برابر خادم حرمین شریفین و ولیعهد وی با ادای سوگند کار خود را آغاز کردند.


پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای