لبنان: پیشتازی «برگ سفید» در جلسه انتخاب رئیس‌جمهور

لبنان: پیشتازی «برگ سفید» در جلسه انتخاب رئیس‌جمهور

رای اپوزیسیون بین معوض و اده تقسیم شد
جمعه, 30 سپتامبر, 2022 - 09:15

«برگ سفید» در اولین جلسه پارلمان لبنان برای انتخاب رئیس جمهور جدید این کشور پیشتاز شد.

 به نظر می رسد که حضور 122 نماینده از 128 نماینده به عنوان یک ژست رفع تکلیف بوده تا متهم به طفره رفتن از مسئولیت نشوند، اما فضای پیرامونی جلسه این احتمال را مطرح نمی کرد که هیچ یک از کاندیداها که همه اسامی مورد مناقشه، اکثریت لازم برای کسب ریاست جمهوری را به دست نخواهند آورد.

جناح های مخالف پراکنده، آرای خود را بین میشل معوض و سلیم اده تقسیم کردند و نمایندگان "دوگانه شیعه" و برخی از متحدان آنها، ترجیح دادند که وزن خود را از طریق "برگ سفید" که 63 رای به دست آورد، ثابت کنند.

این در حالی است هنوز تصمیم قاطع برای حمایت از هیچ یک از نامزدهای نزدیک به امل و حزب الله (سلیمان فرنجیه و جبران باسیل) گرفته نشده است.

تلاش های نیروهای اپوزیسیون به نمایندگی از حزب نیروهای لبنان، حزب سوسیالیست ترقی خواه، کتائب، نیروهای تغییر و تعدادی از نمایندگان مستقل در دستیابی به تفاهم در مورد نام واحدی که باید به آن رای بدهند، کارساز نبوده است.

به این ترتیب، 36 رای مخالفان به میشل معوض نماینده مجلس، 11 رأی آنها به سلیم اده بازرگان و پسر وزیر فقید میشل اده و 10 نماینده روی برگه رای خود «لبنان» نوشتند.

گستردگی تشتت بین نمایندگان اهل سنت (26 نفر از آنها در جلسه حضور داشتند) به دلیل نبود لیدر پس از عدم تمایل مقامات اهل سنت برای شرکت در انتخابات مجلس، قابل توجه بود.

الشرق الاوسط مطلع شد که تعدادی از آنها روی برگه خود «لبنان» نوشته بودند، در حالی که رأی بقیه بین کاندیداها توزیع شد.


پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای