کمک سعودی برای راه اندازی 70 نیروگاه برق در یمن

کمک سعودی برای راه اندازی 70 نیروگاه برق در یمن

شنبه, 1 اکتبر, 2022 - 00:15

محمد الجابر ناظر کل برنامه سعودی برای توسعه و بازسازی یمن و مانع بن یمین وزیر برق و انرژی یمن توافقنامه ای به ارزش 200 میلیون دلار برای راه اندازی بیش از 70 نیروگاه برق در یمن امضا کردند.

این کمک مالی جدید سعودی در پاسخ به درخواست دولت یمن برای کمک به تامین مشتقات نفتی جهت بهره برداری از نیروگاه های این کشور ارائه شد.

محمد الجابر در جریان امضای این توافقنامه گفت: این کمک مالی جدید از برادری و روابط قوی بین سعودی و یمن برای توسعه و بازسازی یمن در زمینه های مختلف نشأت می گیرد

و همچنین در راستای تقویت و حمایت از اقتصاد یمن به منظور توانمندسازی دولت یمن در انجام سایر تعهدات خود است.

به نوبه خود، مانع بن یمین، تلاش های پادشاهی در تامین امنیت مشتقات نفتی را اررنده ارزیابی کرد و گفت که این کمک ها به طور مستقیم در ارتقای توانمندی نهادهای دولتی و بهره برداری پایدار برق در بیمارستان ها، مراکز درمانی، جاده ها، مدارس، فرودگاه ها، بنادر و مراکز مختلف دولتی و خصوصی و همچنین فعالیت صنعتی و ترویج حرکت تجاری در استان های مختلف منعکس شد.

کمک مالی جدید مشتقات نفتی به عنوان تجسمی از اراده سعودی برای دستیابی به امنیت، ثبات و توسعه برای مردم یمن و تمدید کمک های قبلی به مبلغ 4.2 میلیارد دلار است.


پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای