سود گروه سعودی «پژوهش و رسانه» به ۱۴۰ میلیون دلار رسید

سود گروه سعودی «پژوهش و رسانه» به ۱۴۰ میلیون دلار رسید

سه شنبه, 8 نوامبر, 2022 - 09:15
سود «پژوهش و رسانه» نسبت به سال گذشته ۲۰٫۳ درصد افزایش داشته‌است (SRMG)

گروه سعودی «پژوهش و رسانه»، یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های رسانه‌ای عربی اعلام کرد که سود آن در سه فصل اول سال جاری، ضمن ثبت سود ۵۲۷٫۸ میلیون ریال سعودی (معادل ۱۴۰ میلیون دلار) در نتیجه رشد درآمد، ۲۲٫۴ درصد افزایش یافته‌است.

براساس نتایج سه‌ماهه سوم، این «گروه» نسبت به سال قبل ۲۰٫۳ درصد افزایش سود را به ثبت رساند تا به سود فصلی ۲۴۶ میلیون ریال سعودی (۶۵٫۷ میلیون دلار) دست یابد، در حالی که سود تحقق یافته نشان دهنده جهش رشد ۴۶ درصدی نسبت به سه‌ماهه قبل است.

مجموع درآمدها در سه‌ماهه جاری به ۱٫۰۰۲ میلیارد ریال سعودی (۲۶۷٫۲ میلیون دلار) رسید که این رقم در سه‌ماهه مشابه سال قبل ۸۱۳٫۹ میلیون ریال بود و با ۲۳٫۲ درصد افزایش نسبت به ۹۰۷٫۲ میلیون ریال سه‌ماهه قبل امسال، ۱۰٫۵ درصد افزایش داشته‌است.

بر اساس آنچه این گروه در سایت «تداول» اعلام کرد، مجموع درآمدها در دوره جاری، با ۲۷٫۶ درصد افزایش نسبت به کل درآمد جامع در سه‌ماهه جاری؛ ۲٫۶۹۶ میلیارد ریال سعودی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲٫۱۱۳ میلیارد ریال بوده‌است؛ یعنی ۲٫۲ درصد افزایش نسبت به ۱۴۰٫۱ میلیون ریال برای سه‌ماهه قبل از سال جاری، ۴۴٫۹ درصد افزایش داشته‌است.

علت افزایش سود خالص در سه‌ماهه جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل، افزایش سود ناخالص است که این امر عمدتاً به دلیل افزایش ۲۳٫۲ درصدی درآمدها است، این در حالی است که هزینه‌های مستقیم سه‌ماهه جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل عمدتاً ناشی از هزینه‌های عملیاتی برخی پروژه‌ها در راستای استراتژی اعلام شده افزایش یافته‌است.

بر اساس بیانیه این گروه، دلیل افزایش سود خالص طی سه‌ماهه جاری نسبت به سه‌ماهه قبل از سال جاری، افزایش ۲۰٫۸ درصدی سود ناخالص اعلام شده‌است.


اخبار مرتبطپیشنهاد ما

چند رسانه‌ای