شیب صعودی شاخص صنعتی سعودی از ماه مه ۲۰۲۱

شیب صعودی شاخص صنعتی سعودی از ماه مه ۲۰۲۱

افزایش ۱۵.۷٪ در ماه سپتامبر ۲۰۲۲
یکشنبه, 13 نوامبر, 2022 - 12:15
شاخص صنعتی سعودی در ماه سپتامبر ۲۰۲۲ رشد ۱۵.۷ درصدی داشته است

شیب نمودار شاخص تولید صنعتی سعودی از ماه مه ۲۰۲۱ همچنان روند صعودی داشته و در ماه سپتامبر ۲۰۲۲ نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۱ افزایش ۱۵.۷ درصدی را تجربه کرده است. این افزایش عمدتا به دلیل رشد و رونق فعالیت های حوزه معادن و بهره برداری از معادن و معادن سنگ و صنایع تبدیلی و عرضه برق و گاز بوده است. فعالیت معادن و بهره برداری از معادن سنگ در ماه سپتامبر ۲۰۲۲ نسبت به مدت مشابه ۲۰۲۱ افزایش ۱۴.۲ درصدی و صنایع تبدیلی در سپتامبر ۲۰۲۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش ۲۲ درصدی و عرضه برق و گاز نیز در ماه سپتامبر ۲۰۲۲ نسبت به ماه اوت ۲۰۲۲ افزایش ۵.۵ درصدی داشته است.

گزارش شاخص تولید صنعتی سعودی افزود که میانگین رشد حوزه صنعت از ماه مه ۲۰۲۱ روند صعودی داشته و در ماه های بعدی نیز همچنان افزایش داشته است. رشد صنعت در پایان سال ۲۰۲۱ پس از افت رشد در سال های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ به دلیل شیوع کرونا و آثار آن ادامه داشت.

گفتنی است که کمیسیون آمار سعودی همواره گزارش های آماری در بخش های مختلف از جمله صنعت و شاخص تولید صنعتی منتشر می کند. تحولات نسبی و نرخ افزایش تولید صنعتی با توجه به داده های ماهانه تولید صنعتی در این شاخص مد نظر گرفته می شود. تاسیسات صنعتی از جمله معادن و بهره برداری از معادن سنگ آهن و فعالیت صنایع تبدیلی و نرخ عرضه برق و گاز از موارد تحت پوشش این شاخص هستند.


پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای