سعودی و سوئیس ۴ قرارداد همکاری در گردشگری و هتلداری و سلامت امضا کردند

سعودی و سوئیس ۴ قرارداد همکاری در گردشگری و هتلداری و سلامت امضا کردند

تاسیس شرکت سعودی سوئیسی گردشگری و هتلداری 
جمعه, 20 ژانویه, 2023 - 12:15
  بخشی از جلسات وزیر سرمایه گذاری سعودی در کمیته اقتصادی مشترک بین سعودی و سوئیس (واس)

سعودی و سوئیس درباره افزایش روابط در حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری توافق کردند و از توافق برای تاسیس و افتتاح اولین شرکت مستقل بین المللی در حوزه هتلداری در سعودی و توافق دیگری برای یک پروژه مشترک در حوزه فلزات گرانبها خبر دادند. دو طرف همچنین چند یادداشت تفاهم در برخی بخش های عمده امضا کردند.

سیزدهمین نشست کمیته اقتصادی مشترک سعودی و سوئیس و نیز همایش سرمایه گذاری سعودی و سوئیس با حضور مهندس خالد بن عبد العزیز الفالح وزیر سرمایه گذاری سعودی و گای پارملین رئیس دولت فدرال و جمعی از مقام های حکومتی دو کشور و نمایندگان شرکت های بزرگ و بخش های دولتی و خصوصی دو کشور در زوریخ برگزار شد.

شرکت کنندگان در این نشست درباره روابط دو کشور در حوزه های سرمایه گذاری و اقتصاد و تجارت و کسب و کارها گفتگو کردند و چندین میزگرد درباره ابتکار و نوآوری و فناوری و گردشگری و انرژی و سلامت برگزار شد.

نشست کمیته اقتصادی مشترک بین سعودی و سوئیس بر اهمیت افزایش تلاش های مشترک و گسترش دامنه همکاری بین سعودی و سوئیس و استفاده از زمینه های در دسترس مورد توجه دو کشور و سهم آفرینی در حمایت و تشویق سرمایه گذاران برای افزایش سرمایه گذاری بین دو کشور تاکید کرد.

مسائل دیگری در راستای افزایش روابط دو جانبه مورد بررسی قرار گرفت و بعد از نشست سندی شامل بنود و برنامه های کاری مشترک امضا گردید.

امضای توافق برای تاسیس و افتتاح اولین شرکت مستقل بین المللی در حوزه هتلداری در سعودی و توافق دیگری برای یک پروژه مشترک در حوزه فلزات گرانبها در نشست مزبور انجام شد و ۴ یادداشت تفاهم در بخش های گردشگری و هتلداری و سلامت بین دو طرف امضا شد.

نشست سرمایه گذاری سعودی و سوئیس شامل معرفی زمینه های اشتغال در سعودی و زنجیره های تامین جهانی و استراتژی ملی صنعتی و تجارب شرکت های سوئیسی در بخش زیر ساختاری بود.

نشست های دو جانبه پس از نشست کمیته مشترک بین نهادهای دولتی و شرکت های بزرگ و حوزه خصوصی سعودی و سوئیس نیز برگزار گردید که شرکت کنندگان درباره زمینه های همکاری و شراکت و معرفی فرصت های سرمایه گذاری در دو کشور و زمینه های همکاری در حوزه سرمایه گذاری و تبادل تجربیات گفتگو کردند.


پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای