فرنسا

اقتصاد در آستانه رای‌گیری برای میزبانی «اکسپو ۲۰۳۰»: استقبال پرشور در مرکز همایش‌ها

در آستانه رای‌گیری برای میزبانی «اکسپو ۲۰۳۰»: استقبال پرشور در مرکز همایش‌ها

ساعاتی قبل از اعلام کشور برنده برای میزبانی نمایشگاه «اکسپوی بین‌المللی ۲۰۳۰»، «دفتر مرکزی کنوانسیون» در حومه AC Molinet پاریس پایتخت فرانسه.

غازي الحارثي ( پاریس)
الاقتصاد کارلوس غصن مدیر عامل رنو استعفا داد

کارلوس غصن مدیر عامل رنو استعفا داد

برونولومیروزیراقتصادوداراییفرانسهروزپنجشنبه(۲۴ ژانویه-۴ بهمن) ازاستعفایکارلوسغصنمدیرعاملشرکتخودروسازیفرانسویرنو خبر داد.کارلوسغصنبیشاز دو ماه…

«الشرق الأوسط» (پاریس)