گوناگون پوستر سریال (شرکت فیلمساز)

سريال «حشاشین» در مصر جنجال برانگیز شد

اولین قسمت سریال «الحشاشین» واکنش های متفاوتی در مصر به دنبال داشت.

انتصار دردير ( قاهره)