اقتصاد آرویند کریشنا، رئیس و مدیرعامل شرکت کامپیوترسازی (گتي)

رئیس IBM به «الشرق الاوسط» خبر داد: ظهور سریع سعودی در هوش مصنوعی

آرویند کریشنا، رئیس و مدیرعامل شرکت کامپیوترسازی IBM تأکید کرد که «پادشاهی عربی سعودی به سرعت در حال ظهور به عنوان یک پیشرو جهانی در زمینه هوش مصنوعی است».

نسيم رمضان (رياض)