سعودی: برنامه‌ریزی برای جذب ۸۰ میلیارد دلار سرمایه در زمینهٔ انرژی تجدیدپذیر

سعودی: برنامه‌ریزی برای جذب ۸۰ میلیارد دلار سرمایه در زمینهٔ انرژی تجدیدپذیر

شهرک ملک عبدالله با شراکت بخش خصوصی ۹ طرح ارائه می‌دهد
چهارشنبه, 6 مارس, 2019 - 10:00

سعودی برای توسعهٔ انرژی تجدیدپذیر و تنوع شراکت با کشورهای پیشگام در این زمینه در حال برنامه‌ریزی است.

به گزارش الشرق الاوسط، این برنامه‌ریزی‌ها با رونمایی شهرک انرژی اتمی و انرژی تجدیدپذیر ملک عبدالله از ۹ پروژه در زمینهٔ انرژی تجدید پذیر با شراکت بخش خصوصی شکوفا می‌شود که هدف از آن تلاش برای افزایش تولید ملی در زمینهٔ ملی سازی تکنولوژی انرژی تجدیدپذیر در پادشاهی سعودی هم‌سو با اهداف «چشم‌انداز۲۰۳۰» است.

عبدالله ابراهیم رئیس کمیتهٔ انرژی تجدید پذیر در اتاق بازرگانی سعودی عنوان کرد این طرح‌ها فرصت ملی سازی و شراکت‌های جهانی را بیشتر می‌کند.

وی در گفتگو با «الشرق الاوسط» اظهار کرد انرژی برق که در سال ۲۰۳۰ از ۲۷ تا ۵۷ گیگابایت است از انرژی تجدیذپذیر تولید خواهد شد و میزان سرمایه‌گذاری در آن از ۴۰ تا ۸۰ میلیارد دلار خواهد بود.

وی از مجموعه طرح‌هایی خبر داد که شهرک آنها را آغاز کرده و تعداد آنها ۹ تا است.

هشام الصمیلی مدیر سازمان ملی سازی تکنولوژی‌ها در شهرک ملک عبدالله اظهار کرد میزان سرمایه‌ای که برای ملی سازی تکنولوژی در این طرح‌ها برآوردشده‌است ۲۹۳٫۳ میلیون دلار است.

وی توضیح داد که این طرح‌ها در زمینهٔ استفاده از گرمای خورشیدی در عملیات صنعتی، سرمایش با انرژی خورشیدی، کاربرد گرما در گرمایش و سرمایش، ذخیرهٔ انرژی و انرژی یکپارچهٔ تجدیدپذیر و دیگر پروژه‌ها است.

وی ضمن اشاره به فرصت‌های شغلی و سرمایه‌گذاری این طرح‌ها برای سعودی، عنوان کرد عملیات ملی سازی تکنولوژی و بازاریابی آن در سه مرحلهٔ انرژی تجدیدپذیر، تکنولوژی‌ها و طرح‌های ملی سازی تکنولوژی صورت می‌گیرد.


پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای