سعودی خواستار نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی بر تاسیسات اسرائیل شد

سعودی خواستار نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی بر تاسیسات اسرائیل شد

ابراز نگرانی سعودی درباره پیامدهای ناگوار نیروگاه بوشهر بر سواحل خلیج
جمعه, 3 مه, 2019 - 12:30

سعودی از جامعه جهانی خواست تا اسرائیل را تحت فشار قرار داده تا طبق دو قطعنامه ۴۸۷ و ۶۸۹ شورای امنیت به توافق نامه اقدامات تضمینی آژانس بین المللی انرژی اتمی ملحق شود. اسرائیل تنها کشور خاورمیانه است که به عنوان یک کشور غیر هسته ای عضو توافق نامه نشده است. 

سعودی همچنین درباره پیامدهای زیانبار ناشی از نیروگاه بوشهر در کشورهای ساحلی خلیج عربی ابراز نگرانی کرد. این نیروگاه در فاصله تقریبا ۲۰۰ کیلومتری کرانه خلیج عربی قرار دارد. نیروگاه بوشهر روی یک خط گسل فعال ساخته شده است: «تشعشعات رادیواکتیو ممکن است به بیرون نشت کرده و منطقه را در معرض خطر و آلودگی هوایی و غذایی جدی و بزرگ قرار دهد».

دکتر خالد منزلاوی نماینده دائم سعودی در سازمان ملل در نیویورک طی سخنرانی در اجلاس کمیته مقدماتی نشست بازنگری پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای در ۲۰۲۰ افزود «سعودی جزو اولین کشورهایی بود که عضو پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای و نیز توافق نامه اقدامات تضمینی آژانس بین المللی انرژی اتمی شد. سعودی بر این باور است که از میان برداشتن تسلیحات اتمی تنها راه حل برای برقراری امنیت وصلح در جهان است. تلاش ها برای از بین بردن تسلیحات اتمی از درک جامعه بین الملل درباره اقدامات و معاهدات حقوقی و اخلاقی کنونی آغاز می شود. این قراردادها به منظور خلع تسلیحات اتمی در جهان تنظیم شده اند».

او خاطر نشان کرد «تسلیحات کشتار جمعی منجر به برقراری امنیت و ثبات نمی شوند. همکاری و گفتگو و تلاش برای دست یابی به توسعه و پیشرفت و خودداری از مسابقه دست یابی به سلاح کشتار جمعی باعث امنیت و ثبات می شود».

جامعه بین الملل درباره پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای و سه اصل آن یعنی خودداری از انتقال و دریافت سلاح هسته ای و کاربرد صلح آمیز انرژی هسته ای اتفاق نظر دارند. این سه اصل سنگ بنای ساختار پیمان منع گسترش تسلیحاتی هسته ای هستند. سعودی با توجه به اصول یاد شده بر این باور است که اهداف این معاهده بدون پذیرش جهانی آن و عضویت کشورهای غیر هسته ای در اسرع وقت قابل اجرا نیستند.

 دکتر منزلاوی افزود «سعودی بر این باور است که همه کشورها از حق دست یابی به انرژی هسته ای صلح آمیز برخوردارند که باید با توجه به معیارهای آژانس انرژی هسته ای و نیز زیر نظر این نهاد باشد. انرژی صلح آمیز هسته ای در راستای مصلحت انسان و تسهیل انتقال فناوری و تجربه و ابزارهای توسعه کاربرد صلح آمیز انرژی هسته ای مورد استفاده قرار می گیرد و یکی از منابع انرژی دوستدار محیط زیست است. لذا سعودی از کشورهای پیشگام در زمینه صنایع هسته ای می خواهد تا برای از میان برداشتن موانع بر سر انتقال انرژی هسته ای به کشورهای در حال توسعه همکاری کنند».

او خاطر نشان کرد «سعودی با توجه به اهمیت گسترش انرژی هسته ای صلح آمیز بر اساس پیمان منع گسترش تسلیحات اتمی و نیز اهمیت امنیت هسته ای و رعایت معیارهای امنیت هسته ای در تاسیسات اتمی عضو توافق اقدامات تضمینی آژانس شد. بر کسی پوشیده نیست که نیروگاه های اتمی فاقد استانداردهای امنیت هسته ای حتی اگر صلح آمیز نیز باشند خطری برای همه کشورها به شمار می روند».

او افزود «سعودی از جامعه جهانی و سازمان ملل و آژانس بین المللی انرژی هسته ای می خواهد تا ایران را برای امضای توافق اقدامات تضمینی آژانس اتمی تحت فشار قرار دهند. سعودی نیز از آژانس هسته ای می خواهد تا گزارش دوره ای درباره آمادگی کشورها برای رویارویی با فاجعه احتمالی سوانح نشت تشعشعات هسته ای و نحوه مقابله با آن منتشر کند».

دکتر خالد منزلاوی گفت «سعودی بر اهمیت همکاری کشورهای عضو پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای با آژانس اتمی در راستای عمل به وظایف خود تاکید می کند».

او خاطر نشان کرد «ایران به گسترش توانمندی های هسته ای خود ادامه می دهد. این کشور از اقدامات خرابکارانه در منطقه و حمایت تسلیحاتی و موشکی از گروه های تروریستی دست نکشیده است. فعالیت های ایران امنیت و صلح در منطقه و جهان را در معرض تهدید قرار داده است».

او گفت «سعودی خواستار در پیش گرفتن اقدامات سختگیرانه تر در برابر ایران از سوی جامعه جهانی است تا اینکه بتوان به هدف پیمان منع تسلیحات هسته ای یعنی برقراری صلح در جهان دست یافت».


پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای