شیخه لطیفه دختر حاکم دبی رییس دپارتمان فرهنگ و هنر دبی شد

شیخه لطیفه دختر حاکم دبی رییس دپارتمان فرهنگ و هنر دبی شد

اقدامی در راستای آغاز مرحله جدید
دوشنبه, 9 سپتامبر, 2019 - 09:45

شیخ محمد بن راشد آل مکتوم معاون رییس امارات و حاکم دبی دخترش شیخه لطیفه بنت محمد بن راشد آل مکتوم را به عنوان رییس دپارتمان فرهنگ و هنر در دبی منصوب کرد.
به گفته تحلیلگران این اقدام سرآغاز دوره جدیدی در فعالیت های حوزه فرهنگ و هنر برای اجرای چشم انداز دبی است. در سند چشم انداز امارات به تقویت جایگاه فرهنگی دبی در جهان اشاره شده که همسو با موفقیت ها و دستاوردها و ارتقای جایگاه بین المللی دبی در حوزه اقتصادی و کارفرمایان است.
شیخه لطیفه گفت تصدی این پست افتخار آفرین است و بنده با آگاهی کامل به مسئولیت سنگین این دپارتمان در راستای ارتقای جایگاه فکری و فرهنگی امارات و دبی در منطقه و جهان این وظیفه را عهده دار می شوم.
او در ادامه خاطر نشان کرد «در راستای اجرای اهداف بلندپروازانه در دبی در حوزه فرهنگ تلاش می کنم و توصیه های شیخ محمد بن راشد برای طرح تصور تازه از نقش این دپارتمان را در عرض یکماه عملی می کنیم».
او گفت «دپارتمان فرهنگ و هنر با تلاش مضاعف طرح های ابتکاری در زمینه فعالیت های خود ارائه خواهد داد که همسو با نقش اصیل آن در پیشبرد توسعه فرهنگی در دبی و امارات است».
شیخه لطیفه افزود «این دپمارتمان نقش محوری در غنای حوزه ابتکار و نوآوری در داخل و کشورهای عربی و جهان ایفا می کند و با ایده های خلاقانه و همکاری با همه موسسات دبی را به جایگاه مطلوب یعنی کانون فرهنگی جهان خواهد رساند».
او در ادامه خاطر نشان کرد «ما ظرفیت های فرهنگی و خلاقانه عظیمی در اختیار داریم که سهم عمده ای در پیشبرد اهدافمان به سوی جهانی شدن ایفا می کنند. ایده ها و طرح های خلاقانه و نسل های جوان و توانمندسازی آنان برای استفاده از تجربه صاحبنظران حوزه فرهنگ در داخل و کشورهای عربی و جهان در مرحله آینده مد نظر قرار می گیرد».


پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای