سعودی: نفتکش ایرانی دچار شکستگی شده و نشت نفت رخ داده است

سعودی: نفتکش ایرانی دچار شکستگی شده و نشت نفت رخ داده است

سعودی بر تامین امنیت کشتیرانی تاکید کرد
یکشنبه, 13 اکتبر, 2019 - 09:00
نفتکش ایرانی ثابتی در دریای سرخ

گارد مرزی سعودی روز شنبه (۱۲ اکتبر) گفت نفتکش ایرانی ثابتی در دریای سرخ دچار شکستگی شده و مواد نفتی آن در حال نشت کردن به دریا است.

سخنگوی رسمی گارد مرزی سعودی افزود «ساعت ۱۱:۴۷ دقیقه روز جمعه (۱۱ اکتبر) از ایستگاه ساحلی جده ایمیلی دریافت شد که حاوی پیام ناخدای کشتی سابتی بود. این کشتی با پرچم ایران در حال حرکت بود».

او افزود «طبق این ایمیل دماغه نفتکش ایرانی دچار شکستگی شده و مواد نفتی به دلیل آسیب دیدن مخزن های آن در حال نشت کردن به دریا است».

او یادآور شد «مرکز هماهنگی داده ها را بررسی کرد تا کمک های لازم انجام شود اما مشخص شد که نفتکش به مسیر خود ادامه داده و در فاصله ۶۷ مایلی دریایی جنوب غرب بندر جده است وسیستم ردیابی خودکار خود را خاموش کرده و دیگر به تماس های مرکز پاسخ نداد».

او در ادامه گفت «اطلاعات درباره محل این نفتکش در ساعت ۱۵:۵۰ به روز رسانی شد. مشخص شد که نفتکش در فاصله ۷۹ مایل دریایی جنوب غرب بندر اسلامی جده و در فاصله ۶۴ مایل دریایی نزدیک ترین نقطه به ساحل است. این نفتکش با سرعت ۹.۷ گره دریایی در حرکت بود».

گارد مرزی سعودی بر پایبندی این کشور در تامین امنیت کشتیرانی و عمل به قراردادها و توافقات بین المللی در این باره تاکید کرد.


اخبار مرتبطپیشنهاد ما

چند رسانه‌ای