ملکه الیزابت به جای خز طبیعی آیتم های خز مصنوعی می پوشد

ملکه الیزابت به جای خز طبیعی آیتم های خز مصنوعی می پوشد

چهارشنبه, 6 نوامبر, 2019 - 21:30

کاخ باکینگهام اعلام کرد ملکه الیزابت دوم تصمیم گرفته به جای آیتم های خز طبیعی از پوشاک خز مصنوعی استفاده کند.


روزنامه تلگراف انگلستان به نقل از آنجلا کلی طراح لباس ملکه گفت «لباس های ملکه از این بعد از خز مصنوعی خواهند بود و نه خز طبیعی».


کلی به تازگی کتابی با عنوان «روی دیگر سکه: ملکه و طراح لباس و کمد لباس» منتشر کرده است.


سخنگوی کاخ باکینگهام نیز گفته های آنجلا کلی را تایید کرد.


برخی منابع به تلگراف گفتند « در لباس های جدید ملکه از خز مصنوعی استفاده می شود و لباس های قدیمی دستکاری نمی شوند».


ملکه چندین بار به دلیل استفاده از پوشاک با خز طبیعی مورد انتقاد سازمان های حمایت از حقوق حیوانات قرار گرفت.


استفاده از خز طبیعی در پوشاک عرضه شده توسط بسیاری از خانه های مد قدیمی متوقف شده است. طراحان و دست اندرکاران مد فراوانی استفاده از خز طبیعی در لباس ها را «وحشیانه» توصیف کردند.


سازمان های حقوق حیوانات از جمله «بیتا» از اقدام تازه ملکه استقبال کردند.


«بیتا» گفت «تصمیم ملکه با جهت گیری بخش وسیعی از خریدان و شرکت ها و کشورهای آینده نگر همسویی دارند. این گروه می دانند که مواد خز مصنوعی برای محیط زیست بهتر بوده و از زندگی مشقت بار و مرگ فاجعه بار و دردناک حیوانات جلوگیری می کند».


در این راستا، کلر باس مدیر اجرایی سازمان هیومن سوسایتی اینترنشنال گفت «خودداری ملکه از استفاده از خز طبیعی بیانگر افکار عمومی انگلیس است. اغلب مردم کشور استفاده از خز طبیعی را اقدام وحشیانه توصیف می کنند».


او ابزار امیدواری کرد که فروش خز طبیعی به شکل نهایی در انگلیس ممنوع اعلام شود.


پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای