کویت: پرونده تخلفات صندوق ارتش به دادستان کل ارجاع شد

کویت: پرونده تخلفات صندوق ارتش به دادستان کل ارجاع شد

اقدام وزیر دفاع در راستای تقویت اصل شفافیت و تثبیت پایه های عدالت
پنجشنبه, 14 نوامبر, 2019 - 15:15
شیخ ناصر الصباح وزیر دفاع کویت (آرشیو- خبرگزاری کویت «کونا»)

شیخ ناصر الصباح معاون اول رییس شورای وزیران و وزیر دفاع کویت با فرمانی کلیه تخلفات مالی مربوط به صندوق ارتش و حساب های بانکی ارگان های وابسته به صندوق ارتش را به دادستان کل ارجاع داد.
وزیر دفاع کویت پس از اعلام نتیجه کمیته تحقیق درباره تخلفات این نهاد تصمیم نهایی در این باره گرفت.
 کمیته یاد شده که از سوی وزیر دفاع تشکیل شد گفت این پرونده به دلیل دست داشتن برخی گروه ها در آن باید به دادستان کل ارجاع شود.
خبرگزاری رسمی کویت روز پنجشنبه (۱۴ نوامبر) بیانیه ارتش کویت در این باره را منتشر کرد.
این بیانیه گفت «وزیر دفاع برای تقویت اصل شفافیت و تثبیت پایه های عدالت و نگاه بی طرفانه تصمیم گرفته تا پرونده تخلفات یاد شده را به دادستان کل بفرستد تا اقدامات قانونی در این زمینه اتخاذ شوند. وزارت دفاع همواره بر حفظ اموال عمومی و جلوگیری از قانون شکنی و تخلف تاکید می کند».


پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای