آمار رسمی: ۹۲٪ خانواده ها در سعودی به اینترنت دسترسی دارند

آمار رسمی: ۹۲٪ خانواده ها در سعودی به اینترنت دسترسی دارند

بیش از ۹۶٪ مردم سعودی موبایل دارند
سه شنبه, 10 دسامبر, 2019 - 15:00

به گفته آمار رسمی در سعودی بیش از ۹۶٪ مردم این کشور به موبایل و ۸۸.۶۰٪ به اینترنت دسترسی دارند.

این آمار در راستای قانونمند کردن فعالیت فناوری ها و راهکارهای توسعه فعالیت در سعودی انجام شده است.

مرکز آمار سعودی روز یکشنبه (۹ دسامبر) آمار دسترسی خانواده ها و افراد به فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال ۲۰۱۹ را منتشر کرد.

این آمار نشان می دهد که ۹۲.۷۷٪ خانواده ها به اینترنت و ۲۷.۰۷٪ آنان به تلفن ثابت در خانه دسترسی دارند. این در حالیست که ۹۹.۲۷٪ خانواده ها موبایل دارند.

۵۳.۴۱٪ خانواده ها در خانه یک دستگاه لپ تاپ دارند. درصد خانواده هایی که در خانه تلویزیون و رادیو دارند به ترتیب ۹۲.۹۵٪ و ۲۰.۵۷٪ است. 

۴۶.۴۸٪ افراد ۱۵ سال به بالا در سعودی از لپ تاپ استفاده می کنند. 

۸۸.۶۰٪ افراد ۱۵ سال به بالا به اینترنت دسترسی دارند.

۹۶.۷۴٪ افراد ۱۵ سال به بالا موبایل دارند و ۹۶.۹۷٪ آنها از موبایل استفاده می کنند. 

این گزارش آماری اطلاعاتی درباره فعالیت های ارتباطاتی و میزان استفاده از فناوری اطلاعات فراهم می کند. 

مراکز تصمیم گیرنده با توجه به این گزارش اطلاعات جامعی در این زمینه داشته باشند. همچنین، این گزارش می تواند به عنوان یک منبع اطلاعاتی جامع و مورد اعتماد دراختیار پژوهشگران برای انجام مطالعات در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در خانواده ها و افراد مورد استفاده قرار بگیرد. 

این گزارش اطلاعات آماری جامع در ارتباط با فناوری اطلاعات و ارتباطات خانواده ها و افراد در اختیار پژوهشگران قرار می دهد. پژوهش های علمی نقش بسزایی در معرفی فعالیت ها و توسعه آنها در سعودی دارد.

همچنین این گزارش می تواند در مطالعات مقایسه ای در سطح داخلی و منطقه ای و بین المللی در ارتباط با میزان استفاده خانواده ها و افراد از فناوری اطلاعات مورد استفاده قرار بگیرد.


پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای