قرارداد شرکت صنایع نظامی سعودی برای بومی سازی سامانه پاتریوت

قرارداد شرکت صنایع نظامی سعودی برای بومی سازی سامانه پاتریوت

یکشنبه, 29 دسامبر, 2019 - 12:45
آرم اداره کل شرکت صنایع نظامی سعودی (واس)

اداره کل شرکت صنایع نظامی سعودی از امضای اولین قرارداد همکاری با شعبه شرکت ریتیون در سعودی در راستای بومی سازی و نوسازی سامانه پاتریوت (پدافند هوایی) خبر داد.
هدف از انعقاد این قرارداد تامین اهداف چشم انداز سعودی ۲۰۳۰ در حوزه توسعه بخش نظامی و امنیتی است.
حمایت و تشویق سرمایه گذاری در شرکت های داخلی و گسترش فرصت برای منابع انسانی سعودی در این حوزه از جمله شیوه های توسعه بخش نظامی و امنیتی است.
اداره کل شرکت صنایع نظامی سعودی در صدد این است که هزینه دولت برای خرید تجهیزات نظامی از خارج به نصف برسد.
احمد العوهلی رییس اداره کل شرکت صنایع نظامی سعودی گفت امضای این قرارداد بخشی از تلاش های شرکت برای توسعه بخش صنایع نظامی و تحقیقات و فناوری است.
او افزود اداره یاد شده اقدام به ارتقای جنبه نظامی برنامه توازن اقتصادی کرده است. هدف از این تلاش ها به کارگیری و توانمند سازی منابع انسانی بومی و ظرفیت سازی در بخش های صنایع نظامی است.
یکی از مهم ترین اهداف برنامه توسعه بخش نظامی توسعه پایگاه صنایع نظامی بومی و فراهم کردن مجموعه خدمات فنی برای صنایع نظامی و تشویق سرمایه گذاری مستقیم و همکاری های راهبردی با شرکت های بین المللی در این بخش و انتقال فناوری و دانش در حوزه صنایع و خدمات و تحقیقات و توسعه است. به اینها باید پرورش مهارت های منابع انسانی در صنایع تخصصی را نیز افزود.
قرارداد یاد شده در ظرفیت سازی در صنایع نظامی و به کار گیری منابع انسانی بومی و انتقال دانش و تجربه در حوزه تعمیرات و پرورش نیروهای بومی و گسترش همکاری بین شرکت صنایع نظامی و شعبه شرکت ریتیون در سعودی سهیم خواهد بود.
بخش نظامی سعودی و شرکت ریتیون بیش از پنجاه سال سابقه همکاری دارند. با این حال این قرارداد مقدمه ای است برای آغاز دوره نوین مناسبات دوجانبه و تلاش برای ایجاد پایه های صنعتی قدرتمند و گوناگون در سعودی.
گفتنی است اداره کل صنایع نظامی سعودی در راستای بومی سازی صنایع و تامین اولویت های اصلی و ملی -ارتقای آمادگی نظامی و افزایش استقلال راهبردی و گسترش همکاری بین ارگان های امنیتی و نظامی و توسعه صنایع نظامی پایدار بومی و افزایش شفافیت- تلاش می کند.


پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای