سهم تجارت خارجی سعودی در رشد اقتصادی

سهم تجارت خارجی سعودی در رشد اقتصادی

رشد ۱۹۹ درصدی حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی تا ۲۰۱۸
چهارشنبه, 12 فوریه, 2020 - 11:30
ارتباط تنگاتنگ تجارت خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سعودی (الشرق الاوسط)
ریاض: محمد الحمیدی

نتایج تحقیق تازه پژوهشکده موسسه پول سعودی نشان داد نقش تجارت خارجی سعودی در رشد اقتصادی این کشور در حال پررنگ شدن است.
رشد روزافزون فرآیند جذب سرمایه خارجی در سعودی در سه سال گذشته در حمایت از تجارت خارجی سهیم بوده است.
طبق این تحقیق نمونه های مورد بررسی تجارت خارجی تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی سعودی داشته است.
نتایج پژوهش به اثرات سازنده سرمایه گذاری مستقیم خارجی در رشد اقتصادی اشاره کرده که منجر به افزایش داد و ستد تجاری با کشورهای دیگر می شود و این مورد درباره سعودی صدق می کند.
سرمایه گذاری خارجی در سعودی به تازگی افزایش یافته است. جذب سرمایه گذاری خارجی در 2018 نسبت به 2017 رشد 199 درصدی داشته است.
این تحقیق افزود «سرمایه گذاری خارجی کارآمد منجر به رشد تجارت خارجی می شود. رشد تجارت نیز با افزایش صادرات و جذب سرمایه خارجی به بهبود میزان پرداختی ها می انجامد».
ساره النویصر از پژوهشکده موسسه پول سعودی و اروی الزید از دانشکده مدیریت دانشگاه ملک سعود این تحقیق را انجام دادند.
در این پژوهش آمارها و داده ها از سال 1971 تا 2017 مورد بررسی قرار گرفته اند.
پژوهش که درباره تاثیر تجارت خارجی بر رشد اقتصادی تنظیم شده به تاثیر نه چندان قوی سرمایه گذاری خارجی مستقیم در رشد اقتصادی سعودی اشاره کرده است.
دو پژوهشگر افزودند اغلب سرمایه گذاری خارجی مستقیم در بخش پتروشیمی و فرآورده های نفتی انجام می شود و صنایع تبدیلی غیر نفتی سهم چندانی ندارند.
تحقیق یاد شده خاطر نشان کرد دولت سعودی طرح توسعه صنایع ملی و خدمات لجستیکی را آغاز کرده که در آن سرمایه گذاری های خارجی در بخش صنایع مورد توجه قرار می گیرند.
این طرح در راستای تنوع بخشی به ترکیب صادرات و ارتقای محتوای بومی و بکارگیری منابع انسانی بومی اجرا می شود. تسریع فرآیند تنوع بخشی به منابع تولید و کاهش میانگین بیکاری یکی از نتایج طرح یاد شده است که در نهایت در دست یابی به اهداف سند چشم انداز 2030 سهیم می باشد.
پژوهش به رابطه میان خطوط اعتباری توسط بانک ها و رشد اقتصادی اشاره کرد و گفت نمونه های بررسی شده رابطه مثبت میان این دو فاکتور را ثابت کردند.
این پژوهش افزود «تجارت خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی و خطوط اعتباری بانک ها به بخش خصوصی از یک سو و رشد اقتصادی سعودی از سوی دیگر رابطه متعادل کننده بلند مدتی با یکدیگر دارند. این فاکتورها مکمل کننده یکدیگر هستند».
نتایج این پژوهش نشان داد که چطور فضای آزاد کسب و کار و فعالیت های تجاری منجر به رشد اقتصادی در سعودی شده و اینکه تزریق بدون قید و شرط سرمایه به اقتصاد سعودی عامل اصلی فضای آزاد و کسب و کار و تجارت است.
به گفته پژوهش، گاهی فاکتورهای اقتصادی در ارتباط با تجارت خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای مدت کوتاهی دچار اختلال می شوند اما این مشکلات به میزان 82.9 درصد در سال تصحیح می شوند. روند اصلاح این مشکلات تقریبا پرشتاب است.
در این تحقیق به لزوم توجه به جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش هایی توصیه شده که منجر به افزایش اشتغال زایی و انتقال فناوری و حمایت از تولید و ایجاد فضای رقابتی سالم می شوند.
این روند در دست یابی به اهداف سند چشم انداز 2030 سعودی موثر است.
دو پژوهشگر بر اهمیت تنوع بخشی به صادرات غیرنفتی و برداشتن موانع و محدودیت های تجارت خارجی تاکید می کنند.
فضای باز فعالیت های تجاری منجر به رشد اقتصادی می شود. هدفمندسازی سرمایه گذاری مستقیم خارجی به افزایش جذب سرمایه گذاران خارجی برای اجرای طرح های کارآمدتر  می انجامد.


پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای