۶۶ میلیارد ریال؛ حجم یارانه پرداختی در سعودی از طریق سامانه حساب المواطن

۶۶ میلیارد ریال؛ حجم یارانه پرداختی در سعودی از طریق سامانه حساب المواطن

پرداخت ۲.۶ میلیارد ریال در ماه فوریه
چهارشنبه, 12 فوریه, 2020 - 11:30
آرم سامانه حساب المواطن در سعودی (الشرق الاوسط)

سلطان القحطانی سخنگوی رسمی سامانه یارانه نقدی سعودی موسوم به حساب المواطن روز دوشنبه (۱۰ فوریه) گفت که مبلغ ۲.۶ میلیارد ریال برای یارانه کمک معیشتی در ماه فوریه در نظر گرفته شده است.
بیست و هفتمین مرحله پرداخت یارانه کمک معیشتی در سعودی در ماه فوریه انجام می شود.
شمار یارانه بگیران مستقیم و غیر مستقیم در سعودی حدود ۱۲.۶ میلیون نفر است.
حجم یارانه پرداختی در کشور از طریق سامانه حساب المواطن از زمان آغاز این طرح تا کنون بیش از ۶۶ میلیارد ریال است. ۴۴۱ میلیون ریال و ۱۲ میلیون ریال از کل مبلغ به کسانی اختصاص یافته که در دریافت یارانه های پیشین با مشکل مواجه شدند یا کامل دریافت نکردند.
القحطانی افزود «یارانه نقدی به حساب ۲.۳ میلیون سرپرست خانوار واریز شد. حداکثر مبلغ یارانه به ۱.۰۶ میلیون سرپرست خانواده تعلق می گیرد. میانگین یارانه هر خانوار ۹۶۱ ریال سعودی است. ۱.۰۴ میلیون سرپرست خانواده حدود ۹۰۲ ریال یارانه می گیرند. یارانه حداقلی به ۱۹۳ هزار سرپرست خانوار تعلق می گیرد که ۳۰۰ ریال است.
آمار افراد مجرد یارانه بگیر در ماه فوریه ۱.۵ میلیون نفر است که بیش از ۱.۲ میلیون نفر از این تعداد یارانه کامل دریافت می کنند».
القحطانی یادآور شد «آمار یارانه بگیران در ماه فوریه نسبت به مرحله پیشین تغییر کرد. شمار کل یارانه بگیران ۳.۸ میلیون نفر است که افراد سرپرست خانواده ۶۰ درصد این رقم را تشکیل می دهند. تعداد مجردهای یارانه بگیر ۴۰ درصد است. ۷۴ درصد مردان و ۲۶ زنان یارانه می گیرند»


پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای