«ساب»؛ بهترین بانک فعال در حوزه تامین مالی تجاری در سعودی

«ساب»؛ بهترین بانک فعال در حوزه تامین مالی تجاری در سعودی

دوشنبه, 17 فوریه, 2020 - 18:15
ریاض: الشرق الاوسط

بانک سعودی انگلیسی (ساب) به عنوان «برترین بانک فعال در بخش تامین مالی فعالیت های تجاری در سعودی»‌ نشریه یورومانی معرفی شد.
به گزارش این نشریه؛ ساب طرح های فراوانی در مسیر تحول دیجیتال ارائه داده که در ارتقاء کیفیت خدمات بانکی و بازار تجارت سعودی سهیم هستند.
این بانک همچنین برای چهارمین سال متوالی توسط یورومانی به عنوان «بانک پیشگام در تامین مالی تجاری در بازار» در سال جاری برگزیده شد.
این بیانگر جایگاه و نقش بانک در بخش تامین مالی فعالیت های تجاری در سعودی است.
یورومانی یک نظر سنجی در این حوزه انجام داد و شرکت های سعودی شرکت کننده در نظرسنجی بر این باورند که بانک ساب در حوزه خدمات مالی تجاری برترین بانک در سعودی است.
شرکت های شرکت کننده در نظر سنجی درباره کیفیت خدمات و کارکرد تجاری و راهکارهای تامین مالی فعالیت های بازرگانی توسط بانک ها نظر دادند.
ماجد نجم معاون بانکداری سازمانی ساب گفت «به دریافت این دو جایزه افتخار می کنیم. این بیانگر جایگاه و پیشتازی این بانک در حوزه تامین مالی فعالیت های بازرگانی در بازاری است که روند پرشتابی در همه عرصه ها به خود گرفته. بانک ساب همواره در راستای ایجاد راهکارهای جامع بانکی برای تامین نیازمندی های کارگزاران و شرکا تلاش می کنند. توانمندسازی شرکا و کارگزاران بانک برای استفاده از فناوری نوین و خدمات بانکی جهانی از جمله وظایف ساب است».
گفتنی است ساب یکی از بانک های پیشرو در حوزه تامین مالی فعالیت های بازرگانی است.
 این بانک همواره محصولات و خدمات طراز اول در راستای ارتقای نقش تامین مالی فعالیت های بازرگانی و تحریک اقتصاد و توسعه بازرگانی و استفاده از ظرفیت های رشد با توجه به سند چشم انداز ۲۰۳۰ عرضه می کند.


پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای