بانک ساب اوراق مشارکت به ارزش ۱.۳ میلیارد دلار منتشر می کند

بانک ساب اوراق مشارکت به ارزش ۱.۳ میلیارد دلار منتشر می کند

اوراق مشارکت به منظور افزایش سرمایه منتشر شده است
جمعه, 24 ژوئيه, 2020 - 17:30
ساب بزرگ ترین طرح انتشار اوراق مشارکت قابل تعویض را اجرا کرد که در تاریخ بانک های سعودی بی سابقه است

بانک سعودی انگلیسی ساب از انتشار اوراق مشارکت قابل تعویض به ارزش ۵ میلیارد ریال (۱.۳ میلیارد دلار) خبر داد.


این بانک افزود به رغم شرایط اقتصادی دشوار تعداد معاملات بیشتر از تعداد سرمایه گذاران است. این بیانگر جایگاه ویژه ساب در بازار محلی است.


ساب خاطر نشان کرد «این اولین طرح انتشار اوراق مشارکت از سوی یک بانک شرکت کننده در بازار بدهی است که منجر به افزایش سرمایه بانک ساب و توانمندسازی آن برای حمایت مالی مشتریان می شود».


ساب گفت «این بزرگ ترین طرح انتشار اوراق مشارکت توسط یک بانک شرکت کننده در بازار بدهی در تاریخ بانکی سعودی و بزرگ ترین طرح بانکی کشور پس از در نظر گرفتن برنامه رشد ملی سعودی در سند چشم انداز ۲۰۳۰ است. علاوه بر این، این طرح بزرگ ترین طرح انتشار اوراق مشارکت غیر دولتی در بازار بدهی از ۲۰۱۸ بدین سو در سعودی است».


خانم لبنى العليان رييس هيات مدیره ساب گفت «ما بسیار خوشحالیم که این برنامه در شرایط پرچالش کنونی به شکل موفق اجرا شده و از سرمایه گذاران به خاطر اعتماد به بانک ساب تشکر می کنم. همچنین از برگزارکنندگان برنامه مثل موسسه پول عربی سعودی و بازار بورس به خاطر حمایت بی وقفه شان قدردانی می کنم».


ساب گفت «اوراق مشارکت به شکلی طراحی شده که با استانداردهای کمیته موسسه پول عربی سعودی مطابقت داشته باشد».


این بانک افزود «طرح انتشار اوراق مشارکت توسط شرکت اچ اس بی سی سعودی تنظیم و مدیریت شده است».


بانک ساب پیشتر گفته بود که در نظر دارد اوراق مشارکت محلی نوع اول و دوم منتشر کند. 


ساب توضیح داد «این اوراق مشارکت به ارزش کلی دستکم پنج میلیارد ریال (۱.۳ میلیارد دلار) با توجه به برنامه محلی و به ارزش کلی دستکم پنج میلیارد دلار با توجه به برنامه بین المللی منتشر می شوند».


پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای