دانمارک سفیر ایران را به اتهام صدور طلاق نامهٔ مذهبی احضار کرد

دانمارک سفیر ایران را به اتهام صدور طلاق نامهٔ مذهبی احضار کرد

چهارشنبه, 7 اکتبر, 2020 - 16:15

پس از آن که اخباری دربارهٔ دخالت و نقش سفارت ایران در صدور طلاق‌های مذهبی در دانمارک منتشر شد، وزارت امور خارجهٔ دانمارک، امروز چهارشنبه، سفیر ایران در کپنهاک را احضار کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، جپ کوفود وزیر امور خارجهٔ دانمارک با انتشار بیانیه ای گفت: «تحت هیچ شرایطی نمی‌پذیریم که یک سفارتخانه در اموری مغایر با قوانین و ارزش‌های بنیادین دموکراتیک دانمارک دخالت کند».

طبق گزارش رسانه‌های دانمارکی، شماری از زنان مسلمان ناچار به پذیرش طلاق نامه‌هایی شده‌اند که مطابق شرع توسط تنظیم شده و یک شبکهٔ تلویزیونی دانمارک نیز فاش کرد که سفارت ایران در کپنهاک در یک مورد از همین طلاق‌های مذهبی در سال ۲۰۱۴ دست داشته‌است.

وزیر امور خارجهٔ دانمارک تأکید کرده‌است که «این گونه نظارت‌های مذهبی که رسانه‌های دانمارک درباره‌شان صحبت کرده‌اند، هیچ جایگاه و منزلتی در این کشور ندارند».

کوفود اضافه کرده‌است که «با جدیت تمام اخبار مربوط به تماس‌های سفارت ایران را با زنان ساکن دانمارک مورد توجه قرار داده‌است. در این تماس‌ها سفارت ایران زنان را وادار می‌کند که طلاق نامه‌های خود را که بر اساس قوانین دانمارک تنظیم و صادر شده به تأیید شرع برسانند».

دولت دانمارک گفته‌است که سرگرم تهیه طرح قانونی است که تنظیم قرارداد طلاق شرعی را در این کشور مورد مجازات قرار می‌دهد.


پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای