علمای سعودی: توهین به مقام پیامبران به سود افراط‌گرایان تمام می‌شود

علمای سعودی: توهین به مقام پیامبران به سود افراط‌گرایان تمام می‌شود

یکشنبه, 25 اکتبر, 2020 - 23:30

دبیرخانه عمومی شورای علمای ارشد سعودی تأکید کرد که «توهین به مقامات پیامبران و رسولان - علیهم الصلاة والسلام - خدشه ای به پیامبران و رسولان الهی وارد نخواهد کرد، بلکه بیشتر به افراط گرایان که می‌خواهند فضای نفرت را در جوامع بشری گسترش دهند، خدمت خواهد کرد».

این دبیرخانه روز گذشته در بیانیه ای گفت: «این وظیفه عقلا در تمام نقاط جهان، نهادها و افراد است که این سوءاستفاده‌ها را که هیچ ارتباطی با آزادی بیان و تفکر ندارند، بلکه یک تعصب حقیر و یک سرویس رایگان به دارندگان عقاید افراطی است، محکوم کنند».

در این بیانیه تصریح شده‌است که اسلام که به واسطه حضرت محمد - علیه الصلاة والسلام – فرستاده شده، هرگونه هتک حرمت و انکار پیامبران خدا را منع می‌کند و همچنین هرگونه تعرض به نمادهای دینی را طبق آیه «ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدواً بغیر علم / و آنهایی را که جز خدا می‌خوانند دشنام مدهید که آنان از روی دشمنی و به نادانی خدا را دشنام خواهند داد» را منع می‌کند.

شورای علمای کبار سعودی گفت: «اسلام دستور می‌دهد که از جاهل روی برگردانیم و سیره پیامبر - علیه الصلاة والسلام – گویای این مسئله است. مقام پیامبر اسلام و برادرانش از انبیا و پیامبران محفوظ و متعالی است».

خداوند متعال می‌فرماید: «إنا کفیناک المستهزئین / که ما شرریشخندگران را از تو برطرف خواهیم کرد».

و حق تعالی فرمود: «إن شانئک هو الأبتر / دشمنت خود بی‌تبار خواهد بود».

این شورا تأکید کرد که وظیفه مسلمانان و هر دوستدار حقیقت و مدارا است که سیره و زندگی‌نامه پیامبر - علیه الصلاة والسلام - از جمله رحمت، عدالت، تحمل، انصاف و تلاش برای صلاح همه بشریت را بازنشر کند.


پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای