کشورهای خلیج ایجاد حریم هوایی مشترک را بررسی می‌کنند

کشورهای خلیج ایجاد حریم هوایی مشترک را بررسی می‌کنند

چهارشنبه, 27 ژانویه, 2021 - 23:00

کشورهای شورای همکاری خلیج در نظر دارند حریم هوایی مشترک ایجاد کنند، برای همین منظور نمایندگان کشورهای عضو در یک تیم مشترک در حال مطالعه این ایده و امور مربوط به آن از جنبه‌های مختلف هستند.

دبیرخانه این شورا اعلام کرد، کارگروه مأمور بررسی ایجاد حریم هوایی مشترک کشورهای عضو شورای همکاری خلیج، امروز چهارمین جلسهٔ خود را به صورت مجازی با حضور نمایندگان کشورهای عضو برگزار کرد.

در این جلسه، موارد فنی مربوط به بررسی ایجاد حریم هوایی مشترک از جمله اولویت‌های فنی و عملیاتی برای پشتیبانی از اجرای جزئی مطالعه جهت دستیابی به اجرای کامل آن مورد بحث قرار گرفت.

همچنین در این جلسه، الزامات اتصال خودکار بین سیستم‌های ناوبری هوایی در کشورهای شورای همکاری خلیج و آنچه که در مورد اجرای سیستم کنترل برنامه‌های پرواز و سایر موارد انجام پذیرفته بررسی شده و نتایج این جلسه به هفدهمین نشست کمیسیون ناوبری هوایی جهت اتخاذ تصمیم مطلوب، ارائه خواهد شد.


پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای