افغانستان: طالبان باید به تعهداتش در توافق‌نامه صلح عمل کند

افغانستان: طالبان باید به تعهداتش در توافق‌نامه صلح عمل کند

یکشنبه, 31 ژانویه, 2021 - 09:45

وحید عمر مشاور اشرف غنی رئیس‌جمهور افغانستان و رئیس اداره ارتباطات عمومی و راهبردی ریاست جمهوری تأکید کرد که طالبان به جای گذاشتن شروط جدید، باید تعهدات گذشته خود را عملی کند.

به گزارش خبرگزاری آلمان، وحید عمر گفت: حکومت افغانستان در دو سال گذشته شش قدم برجسته در روند صلح برداشته است، اما طالبان حتی یک قدم کوچک نیز برنداشته است.

عمر همچنین گفته‌است که صلحی که بر اساس معامله بین چند سیاست مدار به وجود بیاید پایدار نخواهد بود.

طالبان پیشتر ادعا کرده بود که مانع اصلی در روند صلح، دولت اشرف غنی است و خواستار کناره‌گیری آن شد.

طالبان همچنین خواستار تشکیل دولت موقت شده بود.

غنی در این باره تأکید کرده‌است که تشکیل دولت موقت به معنای «خونریزی» است. او خود را قهرمان صلح در افغانستان توصیف کرده‌است.


پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای