افزایش پدیده های نامتعارف جوی پس از تغییرات آب و هوا

افزایش پدیده های نامتعارف جوی پس از تغییرات آب و هوا

جمعه, 30 ژوئيه, 2021 - 11:30
ابرهای بی باران آسمان را فراگرفته و سد خشکی در گراف رنت در آفریقای جنوبی ترک خورده است (آرشیو- رویترز)

نتایج یک پژوهش نشان داده که تغییرات آب و هوا منجر به افزایش پدیده های نامتعارف جوی شده است.

به گزارش خبرگزاری آلمان محققان در این پژوهش که در مجله Science Advances منتشر شد بر این باورند که حدود دو سوم بخش های خشک کره زمین دچار «رطوبت بیشتر و بارش و سیل ناگهانی» روزمره در چند سال آینده خواهد شد. به عبارت دیگر تغییرات آب و هوا میان رطوبت و خشکسالی حداکثری در سطح وسیعی اتفاق خواهد افتاد.

محققان هشدار دادند که خشکسالی در یک سوم مساحت خشکی در کره زمین افزایش خواهد یافت.

به گفته گروه محققان بین المللی افزایش بارش های شدید تهدید دیگری برای زیر ساختارها و به طور عام جوامع خواهد بود.

افزایش گازهای گلخانه ای منجر به از بین رفتن تعادل آب و هوا می شود و از این رو «پدیده های غیر متعارف مثل خشکسالی یا سیل و بارش شدید» گسترش پیدا می کند.

ونشیا چانگ از آکادمی علوم چین در پکن رییس این گروه تحقیقی است.

این پژوهش با استناد به نتایج پژوهش های قبلی به این نتیجه رسید که «چرخه هیدرولوژیک بر اثر افزایش دما و افزایش میانگین بارش در جهان به ازای یک درجه افزایش دما ما بین ۱ تا ۳ درصد فشرده تر می شود».

اما با این حال اگر بخار آب کافی در اتمسفر وجود داشته باشد فشرده تر شدن چرخه هیدرولوژیک  بارش های شدید در سطح وسیع را به دنبال خواهد داشت.

این پژوهش خاطر نشان کرد تغییرات آب و هوا همچون افزایش بارش های شدید در بخش های مرطوب تر مثل مناطق بادهای موسمی هند افزایش خواهد یافت.

این تحقیق پیش بینی کرده که یک سوم بخش های کره زمین با خشکسالی روبرو می شود اما با این حال این خشکسالی ها تاثیر متفاوتی در کشورهای جهان خواهد داشت.

نتایج پژوهش نشان داد که بخش های جنوب غرب اروپا و جنوب غرب قاره آفریقا خشکسال ترین مناطق جهان هستند و این مناطق به دنبال تغییرات ناگهانی و شدیدتر آب و هوا در معرض تهدید بیشتر خشکسالی و کم آبی هستند.

خشکسالی در منطقه مدیترانه هم افزایش یافته و بارش در منطقه آمازون کاهش پیدا خواهد کرد.

این پژوهش گفت این تغییرات آب و هوایی باید در سیستم های کشاورزی و مدیریت آب مورد توجه قرار بگیرد.


 


 


پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای