حراج ارزشمندترین دست نوشته انیشتن

حراج ارزشمندترین دست نوشته انیشتن

شنبه, 4 سپتامبر, 2021 - 14:00

یکی از دست نوشته های آلبرت انیشتن که مقدمه طرح نظریه نسبیت انیشتن شد ما بین دو میلیون و سه میلیون یورو در حراجی کریستیز لندن به فروش خواهد رسید.


حراجی کریستیز در بیانیه ای اعلام کرد «بی تردید این دست نوشته ارزشمندترین دست خط انیشتن در حراجی ها است».


به گزارش فرانس پرس حراجی ۲۳ نوامبر در ساختمان کریستیز برگزار می شود.


انیشتن فیزیکدان سرشناس آلمانی و میشل بسو مهندس سوئیسی و شریک و دوست انیشتن در سال های ۱۹۱۳ و ۱۹۱۴ این دست نوشته را در زوریخ سوئیس نوشتند.


حراجی کریستیز گفته «این دست نوشته به طرز باورنکردنی به دست این موسسه رسیده که دلیل آن هم مهندس سوئیسی بوده و اگر او نبود اینشتن قصد حفظ این دست نوشته را نداشت».


انیشتن پس از نظریه نسبیت خاص که مقدمه طرح فرمول هم ارزی جرم و انرژی در ۱۹۰۵ شد در سال ۱۹۱۲ نظریه نسبیت عام را مطرح کرد. دو همکار اوایل ۱۹۱۳ مشغول حل معمایی شدند که ذهن دانشمندان را چند دهه به خود مشغول کرده بود. آنها موفق به توضیح ناهنجاری های مدار سیاره عطارد شدند. انیشتن که متوجه شد دست نوشته اش قدری ایراد دارد آن را کنار گذاشت اما بسو این دست نوشته را حفظ کرد.


آدرین لوگندر مدیر بخش کتاب ها و آثار خطی نادر در حراجی کریستیز در بیانیه ای گفت «دست نوشته های علمی متعلق به این دوره و قبل از ۱۹۱۹ که امضای انیشتن پای آنهاست بسیار نادر و کمیاب هستند».


سند دیگری هم به نام زوریخ (اواخر ۱۹۱۲ و اوایل ۱۹۱۳) از این دوره مهم پژوهش های فیزیک انیشتن در دانشگاه عبری قدس نگهداری می شود.


پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای