وزرای حج و بهداشت سعودی منصوب شدند 

وزرای حج و بهداشت سعودی منصوب شدند 

کمیسیونی برای توسعه ینبع، املج ، الوجه و ضباء به دستور ملک سلمان ایجاد می‌شود
شنبه, 16 اکتبر, 2021 - 00:00
خادم حرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز (واس)

ملک سلمان بن عبدالعزیز خادم حرمین شریفین، روز جمعه، توفیق الربیعه وزیر بهداشت سعودی را از سمت خود برکنار و او را به عنوان وزیر حج و عمره منصوب کرد.

علاوه بر این، ملک سلمان چندین فرمان پادشاهی از جمله تعیین فهد الجلاجل به عنوان وزیر بهداشت صادر کرد. در ادامه، سپهبد مطلق الازیمع به درجه سپهبدی ارتقا و به عنوان فرمانده نیروهای مشترک منصوب شد.

از سوی دیگر، عبدالعزیز العریفی دستیار وزیر حمل و نقل و تدارکات از سمت وی ​​برکنار و به عنوان مشاور دبیرخانه عمومی شورای وزیران با رتبه عالی منصوب شد.

ملک سلمان همچنین طی فرمانی دستور داد کمیسیونی برای توسعه ینبع، املج، الوجه و ضباء ایجاد شود که دارای هیئت مدیره ای به ریاست معاون رئیس شورای وزیران باشد و اعضای آن به دستور رئیس شورا تعیین شوند. همچنین کمیته خبرگان شورای وزیران - با هماهنگی مقامات مربوطه - ترتیبات سازمانی لازم را ظرف مدت حداکثر سه ماه از جمله تعریف محدوده نظارتی صلاحیت آن نهاد و تکمیل مراحل لازم برای آن آماده می کند.


پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای