صنعت «سرگرمی» در سعودی ۴۵۰ هزار شغل ایجاد کرده‌است

صنعت «سرگرمی» در سعودی ۴۵۰ هزار شغل ایجاد کرده‌است

میزبانی جشنواره‌های موسیقی و رویدادهای هنری.. و راه اندازی بیش از ۳۵۰ سینما
جمعه, 31 دسامبر, 2021 - 00:00
جشنواره موسیقی الکترونیک «ساند استورم» - میدل بیست

بخش سرگرمی یکی از مهم‌ترین تحولاتی است که جامعه پادشاهی عربی سعودی از لحاظ اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی همزمان با تسریع رشد این بخش و فراوانی فصول و رویدادها، از جمله فصل ریاض تجربه کرده‌است. انتظار می‌رود این بخش ۴۵۰ هزار فرصت شغلی را در پادشاهی ایجاد کند.

با توجه به تغییرات در دنیای جدید مالی و تجارت، سرگرمی و شادی به ارزشی برای اکثر محصولات و خدمات تبدیل شده‌است. این همان چیزی است که بخش‌های تجاری سعودی متوجه آن شده‌اند که در رقابت زیاد بین آنها در ساخت اشکال جدید سرگرمی مشهود است.

این رقابت به منظور حصول اطمینان از جذب مصرف‌کننده سعودی، گشودن فرصت‌های جدید و کسب سودهای فراوان برای این بخش که برای سرمایه و جویندگان کار جذاب شده‌است.

با زبان آماری، عبدالله المغلوث یکی از اعضای انجمن اقتصادی سعودی تأکید می‌کند: چشم‌انداز ۲۰۳۰ سعودی برای سرگرمی و ایجاد یک تغییر کیفی و اساسی در این زمینه اهتمام ویژه ای داشته‌است.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای ساخت یک شهرک سرگرمی در جنوب ریاض و افتتاح بیش از ۳۵۰ سینما در سراسر پادشاهی تا سال ۲۰۳۰ گفت، این کشور هر ساله میزبان جشنواره‌های موسیقی و رویدادهای هنری خواهد بود.

المغلوث از نقش اداره سرگرمی عمومی در ایجاد هزاران شغل برای زنان و مردان سعودی قدردانی کرد. پیش‌بینی می‌شود که سهم بخش سرگرمی و نهادهای مرتبط با آن تا سال ۲۰۳۰ به ۴٫۲ درصد تولید ناخالص داخلی برسد و ۴۵۰ هزار شغل ایجاد کند.


پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای