سعودی و قطر درباره زمینه های همکاری حمل و نقل گفتگو کردند

سعودی و قطر درباره زمینه های همکاری حمل و نقل گفتگو کردند

پنجشنبه, 6 ژانویه, 2022 - 21:00
بخشی از دیدار مهندس صالح الجاسر وزیر حمل و نقل سعودی و جاسم السلیطی همتای قطری اش در دوحه (واس)

مهندس صالح الجاسر وزیر حمل و نقل و خدمات لجستیک سعودی و جاسم السلیطی وزیر حمل و نقل و مخابرات قطر پنجشنبه (۶ ژانویه) دیدار و درباره زمینه های همکاری دو جانبه در حوزه حمل و نقل و خدمات لجستیکی گفتگو کردند.

الجاسر در این نشست با تاکید بر روابط تاریخی و ژرف و راهبردی بین دو کشور گفت «پیوندهای برادری و دوستی و همجواری و سرنوشت مشترک در شورای همکاری خلیج بستر اصلی این مناسبات هستند».


او توضیح داد «ما در سعودی در راستای اجرای اهداف بلندپروازانه برنامه استراتژیک ملی در حوزه حمل و نقل و خدمات لجستیک تلاش می کنیم. این برنامه در راستای افزایش همگرایی و پیوند منطقه ای و افزایش همکاری بین اعضا به منظور تقویت رشد پایدار اقتصاد حمل و نقل کشورهای خلیجی اجرا می شود».


پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای