۱۳ مدال برای مخترعان سعودی در ایتکس ۲۰۲۲

۱۳ مدال برای مخترعان سعودی در ایتکس ۲۰۲۲

حمایت و پرورش مخترعان و نوآوران به بار نشست
پنجشنبه, 2 ژوئن, 2022 - 10:00

گروه مخترعان و مبتکران نوجوان و جوان سعودی شرکت کننده در نمایشگاه و مسابقات بین المللی اختراعات مالزی «ایتکس ۲۰۲۲» موفق به کسب ۱۳ مدال و جایزه شدند.

دانش آموزان سعودی اخیرا برنده ۲۲ جایزه جشنواره علوم و مهندسی ریجنرون آیسف آمریکا در ۲۰۲۲ شدند.

گروه دانش آموزان دختر و پسر سعودی در ایتکس مالزی ۶ مدال طلا در حوزه های علمی گوناگون از آن خود کردند. وسام جابر المالکی و اسماعیل ابراهیم صفراطه در حوزه اتوماسیون و عملیات و فیصل فهد المحیش در بخش فرآیند مواد و خانم جنا غسان زکانی در بخش آی تی و ارتباطات و ابزارهای ارتباطی و خانم امیره علی العجلان در حوزه بیوتکنولوژی و خانم جنا سلیمان الریفی در حوزه محیط زیست از جمله مدال آوران سعودی هستند. 

خانم میمونه فائق فطانی در بخش محیط زیست و مشاری عبد الله الدوسری در بخش مواد دو مدال نقره کسب کردند. خانم جنا غسان زکایی و خانم امیره علی العجلان و فیصل فهد المحیش جوایز ویژه ابتکار برتر ایتکس را از آن خود کردند. خانم میمونه فائق فطانی و خانم جنا سلیمان الریفی جوایز تقدیر شورای خلیجی برای اختراع برتر را به خود اختصاص دادند.

وزارت آموزش و پرورش سعودی به برنامه های متنوع خود برای حمایت و کشف استعدادهای دانش آموزان دختر و پسر نوآور ادامه می دهد تا با پرورش این خلاقیت ها در سطح بین المللی مطرح شوند. این وزارتخانه پروژه های متنوعی برای معرفی ظرفیت ها و قابلیت های دانش آموزان برتر سعودی برای مطرح شدن در عرصه بین المللی انجام می دهد. 

ایتکس ۲۰۲۲ یک پلتفرم بین المللی برای جذب اختراعات و ابتکارهای گوناگون علوم و فناوری است تا با گرد هم آوردن نوآوران و مخترعان و سرمایه گذاران و شرکت های تولیدی بین المللی این چهره های با استعداد و نوآوری های گوناگون نشان داده شود.


پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای