برگزاری نمایشگاهی با الهام از هویت سعودی در ایتالیا

برگزاری نمایشگاهی با الهام از هویت سعودی در ایتالیا

نمایشگاه «در حال تألیف» آثار ۱۳ هنرمند را عرضه می‌کند
پنجشنبه, 21 ژوئيه, 2022 - 08:15

هنر سعودی در نمایشگاهی با عنوان «در حال تألیف» مشتمل بر آثار ۱۳ هنرمند الهام گرفته از هویت محلی برای بافت تصویری از آینده در شهر ونیز عرضه شده‌است.

این نمایشگاه توسط «گالری ۳۶۹» برای هنر معاصر سازماندهی شده و «Palazzo Bamboo» را به عنوان مقر موقت قبل از انتقال به رم در سپتامبر آینده در نظر گرفته‌است.

مُنی العبدالله متصدی نمایشگاه، به «الشرق الأوسط» گفت که این نمایشگاه بیانگر هویت فرهنگی پیشرفته سعودی است و جنبه‌های مختلفی از تاریخ و میراث را به نمایش می‌گذارد تا آن را به شیوه ای معاصر ارائه کند.

العبدالله افزود: «نمایشگاه بزرگتر خواهد شد و در رم تعداد هنرمندان سعودی افزایش خواهند یافت. طبق برنامه راهبردی، این نمایشگاه در ابتدای سال ۲۰۲۳ به پاریس و سپس به لندن و نیویورک می‌رود و بعداً شهرهای دیگر را اضافه می‌کنیم».

وی اظهار کرد که زمینه مشارکت برای هنرمندان از سراسر سعودی مهیا شده‌است و امیدواریم این نمایشگاه در آخرین دوره خود به ۱۰۰ اثر برسد که با آن به تمام دنیا سفر کنیم.

وقتی از او دربارهٔ دلیل نامیدن آن به عنوان «در حال تألیف» پرسیده شد، تصریح می‌کند که کلمه «تایف» آغاز نمایشگاه است که شامل ساخت موسیقی، شعر و هر چیز دیگری می‌شود.

او ادامه می‌دهد: «در فرهنگ عربی دریافتیم که کلمه (تایف) بر چیزی اطلاق می‌شود که در آغاز اندیشه ای را حمل می‌کند، و تألیف می‌شود، سپس توسعه می‌یابد، سپس نوشته می‌شود و ثبت می‌شود».

متصدی نمایشگاه اشاره می‌کند که این ایده دارای دو عنصر هماهنگ است: میراث همگام با گشودگی و قابلیت پیشرفت.


پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای