تجارت غیر نفتی ابوظبی با افزایش ۱۲٪ به ۳۳.۷ میلیارد دلار رسید

تجارت غیر نفتی ابوظبی با افزایش ۱۲٪ به ۳۳.۷ میلیارد دلار رسید

سعودی و سوئیس و آمریکا در صدر مقاصد صادرات و واردات 
یکشنبه, 14 اوت, 2022 - 00:15
افزایش ۶ درصدی صادرات مجدد در شش ماه نخست ۲۰۲۲ (وام)

ابوظبی جمعه (۱۲ اوت) گفت تجارت خارجی غیر نفتی ابوظبی از لحاظ ارزشی از ۱۱۰.۳ میلیارد درهم (۳۰ میلیارد دلار) در شش ماه نخست ۲۰۲۱  به ۱۲۴ میلیارد درهم (۳۳.۷ میلیارد دلار) در شش ماه نخست ۲۰۲۲ رسید که رشد ۱۲ درصدی داشته است.

صادرات ابوظبی با افزایش ۲۶ درصدی و ۴۹.۴ میلیارد درهمی (۱۳.۴ میلیارد دلاری) از ۳۹.۱ میلیارد درهم (۱۰.۶ میلیارد دلار) در شش ماه نخست ۲۰۲۱ به ۳۹.۱ میلیارد درهم (۱۰.۶ میلیارد دلار) رسید. صادرات مجدد در ابوظبی هم با رشد ۶ درصدی از ۲۱.۶ میلیارد درهم (۵.۸ میلیارد دلار) در ۲۰۲۱ به ۲۳.۴ میلیارد درهم (۶.۳ میلیارد دلار) رسید.

واردات ابوظبی با افزایش ۴ درصدی از ۴۹.۴ میلیارد درهم (۱۳.۴ میلیارد دلار) در شش ماه نخست ۲۰۲۱ به ۵۱.۴ میلیارد درهم (۱۳.۹ میلیارد دلار) در شش ماه نخست ۲۰۲۲ رسید.

به گزارش خبرگزاری امارات (وام) سعودی اولین مقصد داد و ستد با ابوظبی است و مناسبات تجاری بین دو طرف در شش ماه نخست ۲۰۲۲ با رشد ۳ درصدی نسبت به مدت مشابه ۲۰۲۱  ۲۸.۶۳۶ میلیارد درهم بوده است. سوئیس دومین مقصد بزرگ داد و ستد با ابوظبی است و مناسبات تجاری بین طرفین در شش ماه نخست ۲۰۲۲ با رشد ۲۶۰ درصدی نسبت به مدت مشابه ۲۰۲۱ به ۹.۵۳۰ میلیارد درهم (۲.۵ میلیارد دلار) رسید. آمریکا سومین مقصد بزرگ تجارت با ابوظبی است و مناسبات تجاری بین دو طرف با رشد ۲۱ درصدی به ۹.۳۳۰ میلیارد درهم (۲.۵ میلیارد دلار) رسید. چین چهارمین مقصد بزرگ تجارت با ابوظبی است و مناسبات تجاری بین دو طرفین با رشد ۹ درصدی به ۵.۹۵۹ میلیارد درهم (۱.۶ میلیارد دلار) رسید. کویت پنجمین مقصد بزرگ تجارت با ابوظبی است و مناسبات تجاری بین طرفین با افزایش ۱۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۵.۸۷۰ میلیارد درهم (۱.۵ میلیارد دلار) رسید.

ارزش تجارت کالاهای فلزی بیش از ۲۴.۵ میلیارد درهم (۶.۶ میلیارد دلار) بوده که نسبت به پارسال رشد ۲۲ درصدی داشته است. ارزش تجارت دستگاه های ضبط صوت و تصویر و لوازم جانبی آن در این مدت نسبت به پارسال با رشد ۲۳ درصدی به ۱۷.۹ میلیارد درهم (۴.۸ میلیارد دلار) رسید.

تجارت مروارید و سنگ های قیمتی و فلزات گرانبها و فرآوردهای آنها با رشد ۴۰ درصدی به ارزش ۱۷.۲ میلیارد درهم (۴.۶ میلیارد دلار) رسید.

ثمره برنامه های راهبردی موثر ابوظبی در چند سال گذشته به بار نشست. آمارهای تجارت خارجی یکی از اهرم های کلیدی بخش های تصمیم گیرنده و سیاست گذاری است که با آمارهای دقیق تصویر روشنی از عملکرد اقتصادی ارایه می کند.


پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای